DWARS A’dam x GL A’dam | Praat Mee Over Jongerenhuisvesting

English follows Dutch

De woonruimte in Amsterdam is schaars. Daarom moeten we goed afwegen hoe we die ruimte het beste kunnen verdelen. Welke plek creëren we als stad voor jongeren? GroenLinks en DWARS Amsterdam organiseren op dinsdagavond 16 mei een bijeenkomst over jongerenhuisvesting om hierover in gesprek te gaan. Kom meepraten en geef je mening over jongenhuisvesting in Amsterdam!

Hoe kijk jij aan tegen bijvoorbeeld flexwoningen of woningdelen? Hoe kunnen we zorgen dat jongeren bewust zijn van hun huurrechten? Wat doet de stad om het voor jongeren makkelijker en betaalbaarder te maken om in Amsterdam te wonen? Over dit soort vragen gaan GroenLinks en DWARS Amsterdam graag met jou in gesprek. Hierbij zullen we ook de aandacht hebben voor de nieuwe plannen van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. De avond zal bestaan uit een visie van DWARS op jongerenhuisvesting, daarnaast gaan enkele betrokkene organisaties in gesprek over de situatie rondom jongerenhuisvesting. Tijdens een paneldiscussie is er ruimte om te delen hoe jij hier naar kijkt. Heb jij een mening over de bestaande situatie rondom jongerenwoningen, over de aankomende plannen of oplossingen? Op deze avond horen jou graag!

De organisaties die meedoen in het panelgesprek worden later bekend gemaakt.

Alvast inlezen? Hier lees je de conceptversie Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Meld je aan op amsterdam.groenlinks.nl 


The livingspace in Amsterdam is scarce. That’s why we have to effectively balance the space we have. What kind of city are we creating for the younger generations. GroenLinks and DWARS Amsterdam are organising a get-together about youthhousing on Tuesday, May 16th, where we will discuss this topic. Join us and give your opinion!

What do you think of flexhousing or housesharing? How can we make sure young people are aware of their rights? Wat does the city do to make it easier and more affordable to be able to live in Amsterdam? It’s questions like these that GroenLinks and DWARS Amsterdam want to talk to you about. With this we will also pay attention to the new plans of the ‘Amsterdamse Aanpak Volkshuisvestings’ (Amsterdam Approach to Public Housing), The evening will contain the view of DWARS on youthhousing, and various relevant organisations will discuss the situation on this topic. During this paneldiscussion there will be a chance to share what you think. Do you have an opinion over the current situation of youthhousing, the coming or plans or any solutions? We’d like to hear it!

The organisations taking part will be announced at a later moment.

Fancy some reading? Here you can find the conceptversion of the Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Sign up at amsterdam.groenlinks.nl

  • Locatie: Studio 239, Prinsengracht 239
  • Afdeling: DWARS Noord-Holland Flevoland
  • Tijd: 16 May 2023 19:30