Campagne

Referendum Hoofdgroenstructuur

31 mei 2024

Op 6 juni laten de inwoners van Amsterdam niet alleen hun stem horen over de Europese Verkiezingen, maar ook over de Hoofdgroenstructuur (HGS). Dit is een beleidsplan van de Gemeente Amsterdam, waarover een raadgevend referendum is georganiseerd. Maar waar stemmen we eigenlijk over? DWARS Noord-Holland – Flevoland legt het uit!

Stem groen op 6 juni!

Wat is de Hoofdgroenstructuur (HGS)?

De Hoofdgroenstructuur is een document met beleidsplannen van de gemeente over groene gebieden. Hierin staat beschreven welke van deze gebieden moeten worden beschermd tegen bijvoorbeeld woningbouw. Dit document verbindt de groei van de stad dus met het behoud van groen.

Waar stem je voor?

Amsterdam heeft al vele jaren een HGS. Eind 2022 kwam de gemeente met een nieuwe versie, met daarin bijvoorbeeld uitbreidingen van beschermde gebieden, maar ook uitzonderingsregels. Deze regels laten ruimte voor bouwen in beschermd groen. Een groep Amsterdammers was het niet eens met dit voorstel, en verzamelde genoeg steun voor een raadgevend referendum. Op 6 juni stemmen Amsterdammers dus voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur van de gemeente.

De nieuwe voorgestelde HGS is toch een verbetering?

Dat klopt, maar wij vinden dat in het voorstel een aantal belangrijke punten toch verbeterd moeten worden. Wij zien dat het gemeentebestuur stappen in de goede richting heeft gemaakt. Bijvoorbeeld met een commissie die eerder een advies uitbrengt, meer gebieden die beschermd worden (ook als daar bouwplannen zijn) en de erkenning van de waarde van natuur los van mensen.

Aan de andere kant staat de weinige natuur in Amsterdam al een tijdlang onder druk door vele ontwikkelingen en stapelende uitzonderingen. Ook heeft de wethouder steken laten vallen bij het betrekken van inwoners. Daarom willen wij als DWARS het signaal afgeven dat de HGS écht beter kan en moet.

Ga stemmen!

DWARS Noord-Holland – Flevoland gaat stemmen op 6 juni, en stemt tegen. Wij roepen iedere Amsterdammer op hetzelfde te doen! DWARS staat voor een onvoorwaardelijke bescherming van groene gebieden en voor plek voor natuur in een leefbare stad. Juist in de tijd van een ecologische crisis en een klimaatcrisis verwachten wij meer ambities. Ga dus stemmen op 6 juni!