Blogs

Politieke Blogs: Coalitieakkoorden NH & FL

18 september 2023

Door Sandro Nendissa (bestuurslid Politiek)

Vlak voor het reces presenteerden de provincies Flevoland (16 juni) en Noord-Holland (6 juli) hun coalitieakkoorden. Er is sindsdien veel gebeurd in politiek Den Haag. Het kabinet viel (7 juli) en Mark Rutte maakte zijn vertrek uit de politiek bekend (10 juli). Sindsdien ziet het politieke landschap er compleet anders uit. Nu de wind iets is gaan liggen leek het ons een goed idee om toch even onze gedachten over de coalitieakkoorden te laten horen.

Coalitieakkoord Noord-Holland

Er is een redelijk evenwichtige coalitie gekomen in Noord-Holland. De BBB, VVD, GroenLinks en de PvdA zijn tot een akkoord gekomen voor de komende 4 jaar. Hoewel GL en de PvdA in de minderheid zijn, is het een goed teken dat de partijen elkaar vasthouden. Er zijn veel verschillende onderwerpen waarop ze tot een akkoord zijn gekomen, maar een aantal onderwerpen zijn voor ons als lokale DWARS-afdeling het opvallendst.

Duurzaamheid

De VVD en in mindere mate de BBB hebben moeten toegeven als het gaat om de plaatsing van windmolens op land en bij gemeentegrenzen, wat onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft.

Tegelijkertijd hebben ook GroenLinks en de PvdA compromissen gesloten, met name waar het gaat om Tata Steel. Hoewel GroenLinks aanvankelijk wilde dat de meest vervuilende delen direct gesloten zouden worden, staat nu in de afspraken dat dit ‘zo snel mogelijk’ moet gebeuren, maar uiterlijk in 2029. Daarnaast staat de provincie open voor discussies over een vernieuwd Tata Steel dat bijdraagt aan een betere leefomgeving. Op de lange termijn is er volgens het provinciaal bestuur geen ruimte meer voor vervuilende industrie in Noord-Holland.

Sociaal

Helaas zijn de zaken rondom Tata Steel niet het enige waar de linkse samenwerking water bij de wijn heeft moeten doen. Ook is het hen niet gelukt om het aantal sociale huurwoningen voor de nieuwbouw naar 40% te krijgen en hebben ze genoegen moeten nemen met 30%.

Diversiteit

Er wordt nadruk gelegd op het betrekken van burgerberaden, -panels en andere vormen van co-creatie. Er is ook aandacht voor het bevorderen van inclusie en diversiteit, met inbegrip van de culturele aspecten. Dat zijn goede zaken aangezien Noord-Holland een van de meest diverse provincies is.

Conclusie

Al met al zijn er veel raakvlakken met DWARS. Toch zullen we streng blijven en letten op de uitvoering van het beleid. Er zitten nog wat haken en ogen aan, maar wij hebben vertrouwen in de linkse partijen.

Coalitieakkoord Flevoland

In Flevoland zullen de progressieve partijen hun geluid vanuit de oppositie moeten laten horen. Nieuwe progressieve vooruitgang zal helaas nog even op zich moeten laten wachten gedurende een coalitie tussen de BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. Toch zijn er hier en daar wel wat punten waar wij het mee eens zijn.

Duurzaamheid

Net zoals de coalitiepartijen verwelkomen ook wij de Lelylijn. Hoewel er wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer, blijft autoverkeer nog steeds een belangrijke rol spelen. Echter, het onderzoek naar een autotunnel en het verbreden van de N50 worden negatief beoordeeld.

De partijen zijn tegen het gedwongen onteigenen van boeren en het verminderen van de veestapel, wat ze als belachelijk beschouwen. Ze zullen zich ook inzetten voor het bevorderen van visserij op zowel nationaal als Europees niveau. Bovendien is het niet hun doel om de duurzaamste provincie van Nederland te blijven.

Sociaal

De plannen om 100.000 woningen te bouwen zijn een positief teken. Dat verlicht de druk voor de komende jaren, aangezien de provincie in 2050 verwacht 700.000 inwoners te tellen.

Qua geldzaken ligt de focus vooral op het lokale ondernemerschap. Het is goed dat er oog is voor de ondernemers in de provincie Flevoland, maar het is wel jammer dat mensen met een kleine beurs of zonder toegang tot bepaalde sociale voorzieningen niet benoemd worden.

Diversiteit

Op het gebied van asielzoekers wordt er vooral gekeken naar de andere provincies en gemeentes buiten Flevoland. Dit is wat ons betreft een manier van wegkijken en de verantwoordelijkheid bij anderen leggen in plaats van zelf als voorbeeldfunctie te dienen.

Verder zijn er vrijwel geen plannen voor diversiteit, inclusie of andere manieren om mensen zich bij de provincie betrokken te laten voelen. Dat is een gemiste kans. Als jonge provincie zou Flevoland zich moeten focussen op de toekomst, zo is de provincie immers zelf tot stand gekomen.

Conclusie

Er zijn veel zaken waar wij het als lokale DWARS-afdeling niet mee eens zijn, ook al zijn er een aantal zaken die wij wel positief vinden, zoals de bouw van nieuwe woningen. Hoewel de provincie de problemen van de toekomst ziet, is het akkoord niet erg baanbrekend. Het is een gemiste kans om de groenste en jongste gemeente van Nederland niet als voortrekker te zien van de toekomst.