Blogs

Tijd Voor Minder Innovatie / Time For Less Innovation

30 september 2022

English follows Dutch

Schrijver / Author: Renzo Gort
Het is van alle tijden en op zichzelf niet slecht: innovatie. Echter zie je in de laatste jaren steeds vaker innovatie die niet doet wat het beloofd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld emmisievrije vloeren of weer een nieuw ICT systeem. De link tussen het probleem en de oplossing raakt tegenwoordig steeds verder weg.

Per definitie is innovatie niet slecht. Het is namelijk simpelweg het vernieuwen van een product, werkwijze of dienst. Het probleem is dat er vaak geen probleem is voor de oplossing of dat de oplossing niet de kern van een probleem oplost maar een symptoom. Zo lost de emmisievrije vloer niet het probleem op maar bestrijd het een symptoom van het teveel aan vee in de bio-industrie.

Met digitale projecten is dit probleem nog vele malen erger. Doordat digitale projecten vaak al abstract van aard zijn worden sommige van de kernproblemen vergeten. Ook worden er vaak problemen gezocht voor een nieuwe oplossing. Dit zie je veel in de wereld van ‘slimme’ algoritmen en kunstmatige intelligentie. Vaak kunnen de problemen waar deze oplossingen voor worden gebruikt worden opgelost door een veel simpeler, veiliger, goedkoper en privacyvriendelijkere manier.

Het wordt hoogst tijd dat er weer kritisch wordt gekeken naar de problemen in plaats van de oplossingen. Ook moet er bij de oplossingen worden gekeken of deze het kernprobleem daadwerkelijk aanpakt of dat deze een symptoom bestrijd. Verder moet er worden gekeken naar of een bepaalde oplossing wenselijk is op het gebied van bijvoorbeeld privacy en mensenrechten.

Ten slotte een laatste oproep: niet alles hoeft slim. Vaak is een simpeler en dommer systeem niet alleen privacyvriendelijker maar vaak ook veel betrouwbaarder en goedkoper.


It’s from all times and at its core not bad: innovation. However, in recent years innovation has been doing less of what it promises. For this you could think of the emission-free floors or yet another new IT system. The link between the problem and solution is growing further apart each year.

Innovation is not bad by definition. After all, it’s simply renewing of products, ways of working or services. The problem is that too often there is no problem for the solution or that the solution doesn’t solve the core of the problem, but only a symptom of it. For example, the emission-free floors don’t solve the problem but tries to solve the symptom of too much nitrogen caused by too much livestock in the bio-industry.

With digital projects this problem is even worse. This is mainly because of the many layers of abstraction. Because of those layers the core problem can easily be forgotten. Next to the abstraction there is a different problem. It happens too often that there is a solution for which a problem needs to be found. Nowadays you can mainly see that in the fields of smart algorithms and artificial intelligence. The problems in those field can often be solved in a simpler, safer and cheaper manner that often also happen to be significantly more privacy friendly.

It’s time that once again we should look at problems critically instead of the solutions. We also need to look if the solutions that we come up with actually solve the problem or simply a symptom. In addition, we should be more critical or the solutions we find. Especially if there is a chance it goes against privacy or human rights.

As one last call: not everything has to be smart. More often than not a simpler and dumber system is not only a lot more privacy friendly, but often also way cheaper and more reliable.