Documenten

Onderstaand vind je het beleidsplan van 2023/2024 en alle andere documenten die besproken worden op de Winter AAV van 2023/2024.

Beleidsplan 23-24

Agenda AAV 29 NOV

Notule zomer AAV 2023

Verantwoordingen bestuur

Herbegroting 2023

Financiële verantwoording

Begroting 2024

Verslag Kascontrole 05-11-2023

RvA + KaCie kandidaten

 

Op deze pagina staan de belangrijkste documenten voor DWARS Groningen.


Dit is de liedtekst van het officiële lied van DWARS Groningen. De tekst wordt gezongen op de melodie van het Grönnens Laid (Het lied van Groningen):

Afdelingslied DWARS Groningen