Algemene afdelingsvergadering

Op 14 juni houden wij de eerstvolgende algemene afdelingsvergadering!
Tijdens deze vergadering zal onder andere een nieuw bestuur worden verkozen en zal het huidige bestuur verantwoording afleggen.

Als je erbij wil zijn is het belangrijk dat je je hieronder aanmeldt. Als je dit niet doet heb je tijdens de AAV geen stemrecht.
Moties en amendementen indienen kan via deze pagina. Let hierbij goed op de deadline!

Naam
Privacyvoorwaarden(Vereist)
  • Locatie: GroenLinks-pand Coehoornsingel 87
  • Afdeling: DWARS Groningen
  • Tijd: 14 June 2022 20:00