Moties en amendementen indienen

Stuur hier je moties en wijzigingen van het afdelingsreglement in voor de AAV van 26 juni. Moties voor deze AAV kunnen alleen via onderstaand formulier worden ingediend. Voor moties gelden de volgende deadlines:

  • Moties die uiterlijk 24 juni om 17:00 uur zijn ingestuurd, worden voorzien van een advies van het bestuur, worden opgenomen in de dagkrant en dus behandeld tijdens de AAV.
  • Alleen moties die niet redelijkerwijs voor deze deadline ingediend hadden kunnen worden, kunnen uiterlijk in de pauze van de AAV worden ingediend. Dit kunnen bijvoorbeeld moties zijn over actuele zaken of zaken die tijdens de AAV aan het licht zijn gekomen. Moties waarvan het bestuur beoordeelt dat ze aan de voorwaarden voldoen worden behandeld tijdens de AAV.

Zorg dus dat je de moties op tijd indient!

Wil je weten hoe het schrijven van een motie werkt? klik dan hier


Motie of amendement insturen