Nieuwsberichten

Schrijfgroepen verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen nov. 2018 gemeente Groningen

07 april 2018

De GroenLinksafdeling Groningen is momenteel bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november. Om te komen tot een breed gedragen programma heeft de programmacommissie een aantal expertisegebieden benoemd. Ge√Įnteresseerde DWARS-leden die ook lid zijn van deze GroenLinksafdeling, mogen uiteraard hun inbreng leveren en meedenken over/meeschrijven aan het conceptprogramma tijdens een openbare bijeenkomst. De commissie heeft per expertisegebied een groep kernleden genoemd; hieronder staat voor een aantal groepen de co√∂rdinator.

  1. Werk en inkomen; Barbara Snabilié;+31 6 83085350
  2. Zorg, onderwijs en jeugd; Femke Folkerts;+31 6 43216876
  3. Energie, verkeer en wonen; Martijn van der Glas; +31 6 17781588
  4. Groen, dierenwelzijn, ruimtelijk ordening en plattelandsbeleid (plus agrarisch); Gijs van der Kroef; vdkroef@gmail.com
  5. De gemeente en haar bewoners (de nieuwe gemeente Groningen); Hans Sietsma; +31 6 29561276
  6. Aardbevingen; Annie Postma; annie.postma@planet.nl
  7. Kunst, cultuur en sport Femke Folkerts;
  8. Diversiteit Glimina Chakor
  9. Internationaal Pieter van Niekerken
  10. Openbare orde en veiligheid Benni Leemhuis

Alle fractieleden van de drie gemeenten zitten in minimaal een van de groepen. Het staat de groepen uiteraard vrij om meer kernleden toe te voegen. Wie mee wil denken over een bepaald thema en bij een openbare bijeenkomst aanwezig wil zijn, kan de trekker van de groep benaderen! Bij interesse in de onderwerpen waar geen contactgegevens staan kun je mailen naar secretaris.groningen@dwars.org

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten

Kamp voor de rechten van de vluchteling

Niet ver van onze mooie stad speelt zich een humanitaire ramp af. In Ter Apel slapen vluchtelingen i…

19 september 2022
Nieuwsberichten

DWARS Groningen zoekt een penningmeester!

Lijkt het jou leuk om samen met het bestuur verantwoordelijk te zijn voor het draaiende houden van o…

14 oktober 2021
Nieuwsberichten

DWARS Groningen introduceert een buddysysteem!

Ben jij nieuw lid bij DWARS Groningen? Of lijkt het je gewoon leuk om actiever te worden en andere D…

12 september 2021