Blog

DWARS Brabant zet beste beentje voor in debatavond met JOVD ‘s-Hertogenbosch

22 december 2020

Op 17 december hebben DWARS-Brabant-Zeeland en JOVD ‘s-Hertogenbosch online een debat gevoerd. Beide verenigingen hadden ongeveer acht deelnemers en enkele toeschouwers meegenomen. Het debat werd in goede banen geleid door GroenLinks raadslid Sanne Heijndijk uit Tilburg en VVD statenlid Alex Panhuizen, die zowel als mediator en jury van het debat waren aangesteld. DWARS Brabant werd door hen aan het einde van de avond als winnaar aangewezen.

De eerste stelling was “De rapper Akwasi moet vervolgd worden”, naar aanleiding van de uitspraken van de rapper op de dam tijdens de Black Lives Matter demonstratie. Er werd aangifte tegen hem gedaan, maar nadat hij publiekelijk afstand deed van de uitspraak is het niet tot vervolging gekomen. De JOVD-leden maakten duidelijk dat ze tegen racisme waren maar vonden wel dat dit soort uitspraken die oproepen tegen geweld altijd tot vervolging moeten leiden. DWARS wierp tegen dat het redelijk is om erg boos te worden van het niet gehoord worden. Bovendien ging het niet om het bedreigen van een echt persoon en daar komt bij dat er al excuses waren aangeboden. Het debat van ongeveer een half uur bleef steken in deze punten. De jury oordeelde dat de JOVD deze ronde had gewonnen. Bij de JOVD waren de leden iets eensgezinder en bij DWARS kwam de verdediging duidelijk maar van een paar leden.

De tweede stelling was “De Moriacrisis is op inhumane wijze afgehandeld door het kabinet” In september ontstond een brand in de overvolle opvang op het Griekse eiland Lesbos. De Nederlandse regering liet snel daarna weten vluchtelingen op te willen vangen.

Rick opende het debat door de situatie beter uit te leggen: de 100 vluchtelingen waren slechts een klein aantal van de in totaal 13.000 vluchtelingen op het eiland. Zij leven al meerdere jaren onder zeer slechte omstandigheden. DWARS was bovendien niet vergeten dat de 100 vluchtelingen werden uitgeruild met een ander quotum voor het opnemen van vluchtelingen. De JOVD stelde dat Nederland weinig kan doen aan de situatie en dat het probleem vanuit Europees verband aangepakt moet worden. Volgens Douwe wordt de Europese aanpak geblokkeerd door de Raad van Europa (overleg tussen ministers van lidstaten), en van die overleggen worden geen notulen gemaakt. Douwe beschuldigde Nederland ervan om dwars te liggen in deze besluitvorming. Daarna sloeg de discussie snel om in een breder debat over het beleid omtrent migratie. DWARS beargumenteerde hierbij de plicht om mensen te helpen. De JOVD hield daarbij vast aan het argument dat open grenzen en een te goede opvang een aanzuigende werking zou hebben en dat doden op zee daarvan een onontkoombaar gevolg zouden zijn. Douwe reageerde met de beschuldiging dat deze discussie meer een provocatie was en niet op feiten was gebaseerd. De mensonterende omstandigheden zouden het gevolg zijn van regeringen die ook in de raad van Europa de kop in het zand steken. Na een felle reactie om de beschuldigingen te weerleggen koos Rick ervoor om de gemoederen te bedaren door overeenstemming te benadrukken. In de slotstellingen werd de noodzaak van een permanente nogmaals benadrukt door JOVD, waarna DWARS wilde benadrukken dat de raad van Europa daarvoor een transparanter en feitelijker debat moet voeren. Ook moet het makkelijker worden voor vluchtelingen om asiel aan te vragen zonder een zee of grens over te reizen want nu is daar geen mogelijkheid voor. De jury gaf voor deze ronde een punt aan DWARS omdat de JOVD hun verdediging van het huidige migratiebeleid niet goed kon uitleggen en het noemen van slachtoffers de Middellandse Zee dit verhaal juist zwakker maakte.

De derde stelling was iets meer open voor interpretatie: “We komen alleen op de groen-sociale manier uit de coronacrisis.” DWARS was de klimaatcrisis niet vergeten en stelde dat deze nog veel ergere gevolgen zal hebben als er geen maatregelen genomen worden. De JOVD-ers waren vooral bezorgd over de economie en de staatsschuld. De DWARSers wilden juist investeringen in de energietransitie en banen buiten multinationals om die juist wel hadden geprofiteerd van de crisis. Een herziening van het belastingstelsel of belasting op energie zou daarvoor nodig zijn en voorkomt dat de staatsschuld enorm stijgt. JOVD stelt dat Nederland beter kan bijdragen door technische innovatie in plaats van de eigen energiebronnen te verduurzamen omdat dit laatste geen enorm effect zou hebben op de wereldwijde uitstoot. DWARS bracht tot slot in dat de tijd om innovatie als het enige redmiddel van het klimaat te zien echt voorbij is. De energietransitie moet met de middelen die we nu hebben in gang worden gezet, in combinatie met mogelijke innovatie. De jury wees ten slotte DWARS aan als winnaar van deze ronde en daarmee van de avond.

Het debat is op een gemoedelijke toon afgerond door beide partijen. Een goed gesprek over nieuwe energiebronnen met de JOVD zorgde voor een goede en begripvolle afronding van de avond. DWARS Brabant bedankt zowel de mediators Sanne en Alex als de JOVD ‘s-Hertogenbosch. We kijken ernaar uit om in de toekomst opnieuw de verbale strijd met de liberale jongeren aan te gaan!

 

Gerelateerd Nieuws

Blog

DWARS Brabant op afdelingenweekend

Afgelopen weekend vond het afdelingenweekend van DWARS plaats. Dit is een weekend georganiseerd door…

31 oktober 2019