Algemene afdelingsvergadering (Amsterdam)

Op vrijdag 18 december heeft DWARS Amsterdam weer een algemene afdelingsvergadering (aav). Vanwege corona zal de winter-aav online zijn.

Op de winter-aav legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen halfjaar. Dit betekent dat zij uitleg geven over hoe het afgelopen halfjaar gegaan is. Ook bespreekt de aav de plannen voor het komende halfjaar.

De voorzitter is helaas in overleg gestopt door persoonlijke omstandigheden. We waarderen enorm de tijd en moeite die diegene als voorzitter de afgelopen vier maanden heeft gestoken in het bestuur en in DWARS. We wensen diegene heel veel succes met alles en hopen die nog vaak te zien bij DWARS.

DWARS Amsterdam zoekt voor het komende halfjaar een voorzitter. Via deze link vind je de vacature. In de vacature vind je informatie over de functie, en hoe je kunt solliciteren. Je kunt solliciteren tot zaterdag 28 november. Andere belangrijke dagen vind je ook via de link.

We zullen de winter-aav waarschijnlijk houden via Zoom. Via Zoom kun je online vergaderen met microfoon en webcam. Zoom is een Amerikaans bedrijf. Je kunt in het formulier hieronder bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor Zoom. Het bestuur probeert dan een werkend alternatief te vinden.

Via het formulier hieronder kun je je als lid of geïnteresseerde aanmelden voor de winter-aav. Op 4 december ontvang je dan ook de stukken die belangrijk zijn: de voorlopige agenda, de bestuursverantwoordingen, de kandidaten en hun motivaties, financiële stukken, moties, wijzigingsvoorstellen en dergelijke. Ook zal je uitleg ontvangen over het bijwonen van de online winter-aav.

Als je vragen hebt over de winter-aav, kun je deze stellen aan de secretaris (Frank Lemmers). Dit kan je doen door een mail (secretaris.amsterdam@dwars.org) te sturen. Als je vragen hebt over de functie van voorzitter of het kandidaatstellingsproces, kun je de Zoekcommissie mailen (zoekcommissie.amsterdam@dwars.org).


On Friday, 18th December, DWARS Amsterdam will have another general chapter assembly (or algemene afdelingsvergadering, AAV). Due to corona the winter AAV will be online.

At the winter AAV, the board will be held accountable for the past six months. They will thus explain how the past six months went. During the AAV,  the board will also outline their plans for the upcoming six months.

The Chairperson has unfortunately decided by mutual agreement to step down from his role due to personal circumstances. We immensely value the time and effort they have put into the board and in DWARS over the past four months. We wish them the best of luck with everything and hope to still see them often at DWARS.

DWARS Amsterdam is looking for a chairperson for the next six months. Through this link you can find the vacancy (in Dutch). In the vacancy you will find information about the position, and how to apply. You can apply until Saturday November 28th. Other important days can also be found via the link.

We’ll likely be holding the winter AAV through Zoom. You can meet online with microphone and webcam via Zoom. Zoom is an American company. You can object to the use of your data for Zoom in the form below. If so, the board will try to find a working alternative.

Via the form below, you can register as a member or as an interested party for the winter AAV. On December 4 you will receive important documents: the provisional agenda, the board’s accountability reports, the candidates and their motivations, financial documents, motions, amendments and more. You will also receive a guideline about attending the online winter AAV.

If you have any questions about the winter AAV, you can ask the secretary (Frank Lemmers). You can do this by sending an email (secretaris.amsterdam@dwars.org). If you have questions about the position of chairperson or the candidacy process, you can mail the Search Committee (zoekcommissie.amsterdam@dwars.org).


18

Dec

Algemene afdelingsvergadering (Amsterdam)

DWARS Amsterdam

Online
19.00