Geschiedenis

Onze afdeling is de afgelopen jaren flink gegroeid. De aandacht voor de verkiezingen en de jongerenprotesten voor het klimaat hebben veel jongeren gemotiveerd politiek actief te worden. Op deze pagina vind je een beschrijving van wat voorgaande besturen zoal hebben gedaan. Onderaan staan ook oud-bestuursleden kort uitgelicht.

Vorige besturen

Bestuur Justine II (2018-2019)

Bestuursleden: Justine van der Biessen (voorzitter), Huub van der Meulen (secretaris), Marijn Prins (penningmeester), Larissa Vlieger (algemeen bestuurslid) en Joppe Hoekstra (algemeen bestuurslid).

Sinds het bestuur Justine II hebben we twee algemeen bestuursleden in plaats van één, en dat kwam goed van pas om de werkdruk te verdelen.

We organiseerden talloze evenementen: een kledingruil, borrels, kroegentochten en een gemeenteraadssimulatie. Ook hadden we thema-avonden over het Parijs Akkoord, de energietransitie van de Rotterdamse haven, validisme en vrouwen in de politiek. Verder organiseerden onze commissies meerdere filmavonden, debatten en wandelingen. Dit jaar was het Wintercongres in Rotterdam. We waren aanwezig bij de Pride Walk en diverse klimaatprotesten. Daarnaast voerden we ook nog twee campagnes voor drie verkiezingen: de Provinciale Staten, Waterschappen en het Europees Parlement.

We startten een nieuwsbrief en professionaliseerden onze online communicatie. Door onze berichten ook in het Engels te publiceren, konden we onze eerste internationals verwelkomen. We versterkte onze band met GroenLinks Rotterdam en GroenLinks Zuid-Holland en we werkten vaker samen met andere PJO’s.

Bestuur Justine I (2018)

Bestuursleden: Justine van der Biessen, Marijn Prins, Huub van der Meulen, en Lex van Woerkom

Dit bestuur was een half jaar in functie wegens gewijzigde bestuurswissel termijnen. De verkiezingen werden in 2018 een half jaar naar voren geschoven, om ze gelijk te stellen met de landelijke verkiezingen.

In dit jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen.

Bestuur Sonja (2017)

Bestuursleden: Sigrid Oosterwegel, Sonja Groenwold, Sjaak Tromp Meesters en Matthijs van Niekerk

 

Oud-bestuursleden

Justine van der Biessen

Justine (1994) is sinds februari 2017 actief bij GroenLinks en DWARS. Ze is een tijdje algemeen bestuurslid geweest, en daarna was ze voorzitter van november 2017 tot juni 2019. 

Huub van der Meulen

Huub (1996) is sinds november 2016 lid van DWARS. Van november 2017 tot juni 2019 was hij actief als secretaris van de afdeling DWARS Rotterdam-Rijnmond.

Marijn Prins

Marijn (1999) is sinds september 2017 actief bij de afdeling van DWARS Rotterdam-Rijnmond. Van november 2017 tot juni 2019 was hij penningmeester. In deze anderhalf jaar in het bestuur heeft hij in samenwerking met landelijk het beheer van de financiën gemoderniseerd, waarbij een eigen bankrekening voor de afdeling in gebruik werd genomen.

Daarnaast organiseerde hij verschillende evenementen, waaronder het wintercongres 2018, een thema-avond over de energietransitie van de Rotterdamse haven, en een gemeenteraadssimulatie in samenwerking met GroenLinks Rotterdam. Hij was contactpersoon vanuit het bestuur voor de wandelcommissie. Verder was hij actief in de campagnecommissie gedurende de verkiezingen voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschappen en het Europees Parlement. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen werd nou samengewerkt met de afdeling Leiden-Haaglanden.

Onderwerpen die hij persoonlijk het interessantst vindt in de politiek zijn duurzaamheid, dierenrechten en de LGBTQ+ community. Verder zijn zijn hobby’s koken, liften en lezen.

Oude logo’s

Onderstaand logo wordt nog steeds gebruikt om landelijk tevreden te houden, maar intern gebruiken we de nieuwe huisstijl ‘Boldstyle’ ontworpen door de rebelse afdeling Rotterdam-Rijnmond.

Op ons eerste logo stonden de herkenbare Erasmus brug en Erasmus zelf afgebeeld.