Pieter Schreuder - Penningmeester

Pieter is sinds augustus 2022 lid van DWARS Rotterdam-Rijnmond en in Mei 2023 verkozen tot Penningmeester. Hij heeft de portefeuille DWARS materiaal.

Pieter wou graag meer politiek en maatschappelijk betrokken worden en besloot daarom om lid te worden van GroenLinks en DWARS. Hierbinnen wil hij zich inzetten voor meer gelijke kansen in de samenleving, een leefbare omgeving met meer groen en beter OV.

In z’n vrije tijd houdt pieter zich bezig met boulderen, films kijken en lezen.