Khan van Tol - Penningmeester

Khan is sinds juni 2022 lid van DWARS Rotterdam-Rijnmond en in november 2022 verkozen tot Penningmeester.

Khan voelt zich al heel lang politiek en maatschappelijk betrokken en besloot daarom om lid te worden van GroenLinks en DWARS. Hierbinnen wil hij zich inzetten voor verbetering van het onderwijs en de jeugdzorg, voor een leefbare omgeving met meer groen en beter OV en voor de representatie van jongeren in de politiek.

Op dit moment is Khan 18 jaar en eerstejaars student bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met deze studie hoopt hij kennis op te bouwen over bestuur en de overheid, zodat hij daarna in de politiek kan.

In z’n vrije tijd houdt Khan zich bezig met lezen, schrijven, nutteloze feitjes opzoeken en soms ook koken.