Zomer AAV

De AAV (Algemene Afdelingsvergadering) komt er weer aan!

  • een nieuw bestuur verkiezen;
  • de bestuursverantwoordingen bespreken;
  • de financiële verantwoordig en het kascommissieverslag bespreken;
  • stemmen op moties en amendementen.

Voor wie wil, blijven we daarna nog in de stad voor een gezellige avond!

Als je komt meld je wel aan, dan kan er nog van te voren gekeken worden of je mee mag stemmen!

Aanmeldformulier AAV

Privacyvoorwaarden(Vereist)

Dien een motie in

  • Korte titel die de inhoud samenvat
  • De naam van jou en je mede-indieners. Gescheiden door komma's.
  • De motie zelf. Geen verplicht format, graag in B1-Nederlands.

 

  • Locatie: Texelsestraat 18, 3083 PW Rotterdam
  • Afdeling: DWARS Rotterdam-Rijnmond
  • Tijd: 13 June 2024 19:30