Woonrevolutie

Er heerst een kunstmatige woningcrisis in Nederland. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van overheidsbeleid. De overheid stelt namelijk ons woonrecht ondergeschikt aan belangen van beleggers en huisbazen. Zolang de overheid toestaat dat beleggers en huisbazen flink veel geld wegsluizen uit de handen van huurders die in woningnood verkeren, is er geen eerlijk woonbeleid. Het mag niet zo zijn dat er mensen zijn die meerdere woningen bezitten en hier geld aan verdienen, terwijl anderen dak- of thuisloos zijn of moeite hebben met het vinden van een passende, fatsoenlijke, zekere woonruimte.

Daarom is er op 13 februari een protest in Leiden.

Vergeet niet dat je OV reiskosten vergoed kunnen worden door DWARS landelijk 🙂

 

There is an artificial housing crisis in the Netherlands. This is not a natural phenomenon, but the result of government policy. The government prioritizes the interests of landlords and investment companies over our right to housing. As long as the government allows investment companies and landlords to extract money from tenants, we will not have a fair housing policy. We as a society cannot allow that people own multiple houses and make money out of this, while others are homeless or in need of proper, fitting, secure housing.

Thats why there is a protest on the 13th of january in Leiden

Don’t forget that your public transport travel costs can be compensated by DWARS 🙂

  • Locatie: Lammermarkt, Leiden
  • Afdeling: DWARS Rotterdam-Rijnmond
  • Tijd: 13 February 2022 14:00