Algemene Afdelingsvergadering

Het is alweer tijd voor de halfjaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering (AAV)! Deze zal op maandag 16 mei om half 8 plaatsvinden. In een AAV moeten de huidige bestuursleden uitleggen waar ze zich het afgelopen halfjaar mee bezig hebben gehouden. Daarnaast wordt er een nieuw bestuur verkozen.

Naast de verantwoordingen van het bestuur is de AAV de plek voor leden om moties in te dienen over dingen die jullie graag anders zouden willen zien in onze afdeling. Moties moeten uiterlijk 1 mei worden ingestuurd naar secretaris.rotterdamrijnmond@dwars.org. Dit moet op tijd gebeuren, zodat de moties in de reader kunnen worden gezet.

  • Locatie: N.t.b
  • Afdeling: DWARS Rotterdam-Rijnmond
  • Tijd: 16 May 2022 19:30