DWARS Rotterdam-Rijnmond over riolering en shit

Wateropslag

Wat doe je op een zonnige woensdagochtend als je lid bent van DWARS? Dan ga je een ochtendje naar het riool! Grapje natuurlijk: dat is ook bij DWARS geen gemiddelde woensdagochtend. Desondanks stonden wij op 20 april om kwart over 9 bij de rioolzuiveringsinstallatie in Den Hoorn. Een bijzonder uitstapje met DWARS Rotterdam-Rijnmond!

door DWARS Rotterdam Rijnmond

Joyce Rombouts van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland wenste ons van harte welkom. Het waterschap beheert het contract met de private partij die de zuivering beheert en gebouwd heeft (ja, ook het beheer van onze ontlasting is geprivatiseerd). Zij vertelde enthousiast over haar werk en nam alle tijd voor ons en onze vele vragen.

Rioolbezoekje

Het bezoek aan de riolering werd begeleid door Joyce Rombouts. Foto’s door Leon van den Berg.

Uit het gesprek wordt duidelijk dat, hoewel we het in Zuid-Holland aardig doen qua afvalwaterverwerking, er nog heel wat verbeterd kan worden. Zo zou het bijvoorbeeld beter zijn als regenwater en afvalwater apart verwerkt worden. Regenwater zou immers zonder zuivering terug de natuur in kunnen, terwijl voor het gemengd zuiveren van deze twee veel chemicaliën nodig zijn.

Maar er is ook goed nieuws: zo hebben studenten van de TU Delft een eigen testhal op het terrein in Den Hoorn, waar zij onderzoek doen naar riolering in het kader van duurzaamheid, en waar zij zich ook richten op oplossingen voor derdewereldlanden. Ook wordt er in de regio creatief omgegaan met de restanten die overblijven uit het gezuiverde afvalwater: een tijdlang waren er bierviltjes van slib (een restant dat normaal verbrand wordt) in omloop. Momenteel wordt een deel van dat slib verwerkt tot bioplastics. Bovendien wekken ze in Den Hoorn maar liefst 55% van de energiebehoefte van het bedrijf zélf op, met behulp van vergisting van het afvalwater!

Riolering zuiveringssysteem

Bovenin zie je hoe slib naar de bodem van de watertank zakt. Uit het slib kan biogas gewonnen worden, zoals je in het onderste plaatje ziet. Het overige slib wordt verbrand in een fabriek.

Hier volgen een aantal korte feiten over de regio Zuid-Holland:

  • Er liggen hier 4 afvalwaterzuiveringen;
  • Die zuiveringen maken gebruik van zo’n 100 km leidingen;
  • Met een gemiddelde snelheid van 35.800 kuub per uur;
  • En de zuivering in Den Hoorn verwerkt het afvalwater van zo’n 1,3 miljoen mensen!

En dan rest natuurlijk de vraag: hoe kunnen wij als consumenten het leven van de werknemers op de zuiveringsinstallaties wat lichter maken?! Door geen vet of doekjes door de wc te spoelen, en door zwerfvuil op te ruimen (en dumpen is natuurlijk helemaal not done).

Best makkelijk toch?!

Installaties rioolwaterzuivering

Onderdelen van de rioolzuiveringsinstallatie: het rooster filtert papier en afval uit het water, de schoorsteenpijp voorkomt stankoverlast door de lucht eerst bloot te stellen aan zure en basische milieus, en het rooster filtert papier en afval uit het water. Foto’s door Leon van den Berg.

Voor een uitgebreid kijkje in de keuken kun je dit filmpje bekijken. Dit artikel verscheen eerder al via de DWARS Rotterdam-Rijnmond facebookpagina. Alle foto’s zijn genomen door Leon van den Berg.

lees ook

LVolg ons op facebook

L