Op de afdeling: Arnhem-Nijmegen

Treinbrug op het traject van Arnhem Centraal naar Nijmegen.

Op de warme woensdagavond van 10 mei kozen tientallen DWARSers in een wijkcentrum in Nijmegen een nieuw bestuur. Tussen de bridgende ouderen kwamen Else, Bram, Thirsa en Mink als winnaars uit de bus. Nu anderhalve maand aan het roer bij Arnhem-Nijmegen, sprak OverDWARS met de eerste drie om de balans op te maken.

Jullie zitten sinds maart bij DWARS. Wat beweegt je er dan toe om een afdeling te besturen?
Else: Dat is een suggestieve vraag, alsof je lang lid moet zijn om iets te kunnen doen. Ik wil me gewoon voor de politiek inzetten! In Nijmegen in GroenLinks de grootste. Als jongerenafdeling hebben wij dus nog veel te winnen. Ook onder jongeren moeten wij de grootste worden. Als we jongeren nu motiveren om GroenLinks te stemmen, is de kans groot dat zij dat de rest van hun leven ook doen.

Bram: De laatste tijd heerste er ook een sfeer voor verandering. In korte tijd kwamen er veel nieuwe mensen bij die allemaal veel willen, meer dan er al was. Als je dat vindt, moet je er ook iets mee doen.

Zien jullie belangrijke verschillen tussen Arnhem-Nijmegen en andere afdelingen?
Bram: Vooral in de potentie die er ligt. DWARS is nog niet zo aanwezig en tegelijkertijd is de interesse en het enthousiasme voor DWARS en GroenLinks groter dan ooit. Het meest bijzondere is dan: we zijn nog heel vormbaar, kunnen alle kanten op en hebben een enorme voedingsbodem.

Else: Ja, dankzij Jesse Klaver!

Zijn jullie dan ook Klaver-volgelingen?
Bram: Nou, ben geen fan.

Thirsa: Ik volg wat hij doet via het nieuws en facebook, maar ik ben geen Jesse Klaver-lid. Ik ben lid vanwege de standpunten van GroenLinks en DWARS.

Else: Wat is dit nou? Ik ben hier alleen voor Jesse! Geintje natuurlijk, maar voor ik lid werd ben ik naar twee Meetups geweest en ik vind Klaver een hele knappe man. Dat heeft dus zeker meegespeeld. [Denk hier hartjesogen bij, red.]

Het bestuur van DWARS Arnhem-Nijmegen. Van links naar rechts: Mink (algemeen bestuurslid), Else (voorzitter), Thirsa (penningmeester) en Bram (secretaris).

Het bestuur van DWARS Arnhem-Nijmegen. Van links naar rechts: Mink (algemeen bestuurslid), Else (voorzitter), Thirsa (penningmeester) en Bram (secretaris).

Wat voor activiteiten organiseren jullie? Wat zit eraan te komen?
Else: De zomervakantie staat voor de deur. We richten ons op de barbecue in juli en begin augustus een uitwisseling met Duitsland die twee van onze leden organiseren. Ook komt de zomertour op de introductiemarkten er dan snel weer aan. Daarna willen we een vaste cyclus hanteren: een regelmatige afwisseling tussen training, politieke activiteit en een sociale activiteit.

Bram: Ja, voor die cyclus gaan we in de zomer natuurlijk al hard aan de slag.

Thirsa: Het is daarbij heel fijn dat we een inspraakavond en een brainstormavond hebben gehad. Zo pakken we zo veel mogelijk ideeën van de leden mee.

Dat is allemaal dus nog toekomstmuziek, maar kunnen jullie nu al van successen spreken?
Else: Onze verkiezing!

Thirsa: Ja, en we hebben de gehele organisatie op touw gezet: alle administratie op orde, de e-mailadressen en financiën op een rijtje, de website is actueel… Dat heeft ons een maand gekost. Nu kunnen kunnen we ons steeds meer met de inhoud bezighouden.

Bram: Onze successen spelen nu vooral op de achtergrond. Ik denk ook zeker aan het overleggen met de fractiebesturen van Arnhem, Nijmegen en Lingewaard. We hebben nu al lijntjes en contacten opgebouwd.

“De vergaderingen duren een stuk langer duurden dan we dachten.”

Ja? Hebben jullie veel contact met GroenLinks?
Else: We zorgen dat iemand van ons naar bestuurs- en fractievergaderingen van GroenLinks Nijmegen en Arnhem gaat. We blijven dan op de hoogte van wat er op politiek gebied speelt, zodat we met onze activiteiten daarop in kunnen springen. We gaan actief meehelpen met de campagne en willen meewerken aan het verkiezingsprogramma. GroenLinks Lingewaard wil bewust meer contact met jongeren leggen. Daarvoor kloppen zij bij ons aan en bieden ze een stageplek voor een DWARS-lid.

En hoe zit het met tegenslagen?
Bram: Haha, ja, de vergaderingen duren een stuk langer duurden dan we dachten.

Thirsa: De eerste keer zijn we twee uur bezig geweest en hebben toen niet eens de hele agenda afgewerkt.

Else: We hadden geen toegang tot facebookgroepen, website, e-mail, dat kost dan veel extra tijd omdat je het niet verwacht. Dat moet je dan allemaal in die eerste vergaderingen regelen, terwijl je liever met het zomerprogramma bezig wil.

Een deel van de aanwezigen op de bewuste Algemene Afdelingsvergadering van DWARS Arnhem-Nijmegen, waarop het huidige bestuur verkozen werd.

Een deel van de aanwezigen op de bewuste Algemene Afdelingsvergadering waarop het huidige bestuur verkozen werd.

Hoe ga je ermee om dat je verantwoordelijk bent voor Arnhem-Nijmegen én stiekem ook nog de rest van Gelderland, op Wageningen na?
Bram: Onze focus ligt op Arnhem-Nijmegen.

Thirsa: Ja, met die twee grote steden kom je al een heel eind. En onlangs kwam dat verzoek van GroenLinks Lingewaard om samen te werken. Dat is leuk, maar we kunnen niet met alle 30 gemeentes in onze regio dingen inplannen. Doen we alles of focussen we ons op Arnhem-Nijmegen? Dat is nog een goede vraag.

Else: Voor nu hebben we onze handen vol aan die steden, maar natuurlijk is iedereen uit heel Nederland welkom.

Bram: Je hoort het, Groningers! Ben je niet tevreden met je eigen afdeling, kom gerust naar ons toe!

Is er ook een cruciaal regionaal thema dat jullie graag willen aanpakken?
Else: De verkiezingen in Duitsland!

Bram, ja-schuddend: Duitsland lígt in onze regio.

Else: Ja, we zijn bezig met de uitwisseling en in september willen we een lezing over de verkiezingen in Duitsland organiseren. We denken breed.

Bram: Ook alle Duitsers, kom gerust!

“Wij willen DWARS Groningen worden!”

Zitten jullie hier ook met een ultiem doel?
Bram: Ja, DWARS Groningen worden! Van een kleine afdeling naar een afdeling die bekend staat als de meest actieve en enthousiaste afdeling.

Thirsa: Ik wil dat mensen die nieuw lid zijn warm ontvangen worden, dat ze iets kunnen betekenen voor de afdeling en andersom, en dat we iets door kunnen geven als wij er weer mee stoppen.

Else: Mijn doel luidt: minstens twee activiteiten per maand. Én een vaste groep van betrokken leden die daarop afkomen.

Hebben jullie nog een boodschap aan alle DWARSers?
Else: We móeten met zijn alle strijden voor forse uitbreiding van het vaderschapsverlof! Daar kan ik heel lang over vertellen, maar als iedereen van DWARS dit hoort ben ik al heel tevreden.

Thirsa: We zijn actief, georganiseerd en met de gemeenteraadsverkiezingen gaan we vol voor dat potentieel!

Bram: Blijf kritisch bij alles, blijf nadenken over je mening.

“DWARS klinkt totaal niet constructief!”

Hoe beoordelen jullie DWARS Arnhem-Nijmegen?
Else: Jeetje, wat lastig! Oké, ik ga het politiek verwoorden, ik denk dat we nu dankzij onze website en nieuwsbrief zijn gestegen naar een 7 en we hebben de potentie om door te groeien naar een 9.

Thirsa en Bram tegelijk: Geen 10?!

Else: Oké, een 10!

Hebben jullie nog een vraag gemist? En wat is je antwoord op die vraag?
Else: Mijn vraag zou meer politiek-inhoudelijk zijn, zoals: Wat vind je een van de belangrijkste politieke problemen in Nederland? Ik zou dan zeggen: de ongelijkheid in loon tussen mannen en vrouwen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bestuurlijke functies.

Thirsa: Zijn er dingen waar je het niet mee eens bent bij DWARS? Daarin heb ik wel een ding: de discussie over het leenstelsel. Ik vind de uitleg van GroenLinks helemaal prima, dus ik ben het oneens met DWARS.

Else: Oh ja, ik ben het ook wel ergens mee oneens: de naam! DWARS klinkt totaal niet constructief! Je probeert toch iets te bereiken? Dan ben je toch niet anti, tegen, dwars?!

Thirsa: Het kan ook ‘kritisch’ betekenen, het ligt aan de uitleg.

Bram: Ik neem dezelfde vraag als Thirsa. Voor mij is het antwoord dat ik linkser ben dan GroenLinks en DWARS. Het hele systeem mag wel anders, wat extremer links. Sommigen kijken vooral naar de punten waarop het gefaald heeft, maar ik zie in het communisme zeker wel mooie dingen.

De bovenste foto is van Rob Dammers.

lees ook

LVolg ons op facebook

L