BREAKING: Nieuwe DWARS-penningmeester verkozen

Aafke penningmeester

Anderhalve maand bleef de positie van penningmeester vacant in het DWARS-bestuur 2017-2018. Tot vandaag: zojuist verkoos de Raad van Advies Aafke Belterman tot penningmeester van de vereniging. De vacature voor bestuurslid Campagne en Communicatie blijft voorlopig ongevuld.

Op het congres van 10-11 juni 2017 verkozen de aanwezige leden een nieuw bestuur om DWARS, GroenLinkse Jongeren te leiden. Helaas waren er toendertijd geen gescreende kandidaten voor twee bestuursposten, waarop de Kandidatencommissie (KaCie) adviseerde deze posten open te laten staan.

En dus begon het nieuwe bestuur aan haar termijn zonder penningmeester, en zonder bestuurslid Campagne en Communicatie. Vandaag bleek het nog niet te zijn gelukt voor die laatste post een geschikte kandidaat bereid te vinden.

De vijfkoppige Raad van Advies (RvA) organiseerde vanavond een speciale vergadering, waarbij ook een oud-bestuurslid aanwezig was als stemmenteller. Op basis van een voorstelstukje van de kandidaten, adviezen van de KaCie, en gesprekken met het nieuwe bestuur stemde de RvA over de penningmeester.

Er hadden zich drie kandidaten gemeld voor de post, waarvan de Amsterdamse Aafke Belterman (23) als winnaar uit de bus kwam. In principe zal zij de functie per direct gaan vervullen.

Aftredend penningmeester (2016-2017) Emile van Krieken.

Aftredend penningmeester (2016-2017) Emile van Krieken.

De afgelopen anderhalve maand heeft aftredend penningmeester Emile van Krieken de taken waargenomen, en hierbij het aantredend bestuur van financi├źle achtervang voorzien. In de eerste weken zal hij nog ondersteuning bieden aan zijn opvolger, om te verzekeren dat de overdracht van verantwoordelijkheden naar behoren verloopt.

De komende tijd zullen de Zoekcommissie en de Kandidatencommissie van DWARS zich verder inspannen de laatste bestuurspost te vullen met een waardige kandidaat. Ook deze zal te zijner tijd officieel door de Raad van Advies moeten worden verkozen.

Heb je interesse in de nog openstaande bestuursfunctie? Meld je dan zo snel mogelijk bij (een lid van) de Zoekcommissie, en misschien word jij wel het communicatieve brein achter de DWARS-uitingen van het komende jaar!

lees ook

LVolg ons op facebook

L