Overige organen

Het landelijk bestuur en het congres kunnen verschillende organen instellen. Hieronder volgt een overzicht van de organen die geen eigen pagina hebben.

Kandidatencommissie

Op de najaarscongressen wordt het bestuur en de hoofdredateur van de OverDwars gekozen. Kandidaat-bestuursleden en kandidaat- hoofdredacteurs gaan voor het congres op gesprek bij de kandidatencommissie. De kandidatencommissie schrijft vervolgens een advies over de kandidaten. Dit advies dient ter informatie van het congres. Op deze manier weten de leden op het congres met wat voor soort kandidaten zij te maken hebben.

De kandidatencommissie wordt zelf ook door het congres gekozen. De volgende kandidatencommissie wordt op het wintercongres 2017 gekozen.

De huidige kandidatencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Laura van den Vrijhoef
 • Tim Endeveld
 • Sybren Deuzeman
 • Femke Folkerts
 • Lieke Brouwer
 • Ties Ammerlaan

Contactadres: kacie1617[at]dwars.org

Zoekcommissie

De zoekcommissie zoekt naar mensen voor (bestuurs)functies binnen DWARS. De commissie informeert hen over de beschikbare posten en gaat met hen in gesprek over de functieprofielen. Ze stuurt geïnteresseerden vervolgens door naar de kandidatencommissie, zodat zij van een advies voor het congres worden voorzien. De zoekcommissie rapporteert aan de kandidatencommissie en legt verantwoording af op het congres.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Sonja Groenwold
 • Bas Mekel
 • Joost Schrieks
 • Tim van de Meulengraaf
 • Nol van Gerven
 • Rosanne Groot
 • Iris Nibbering

Voor contact kun je mailen naar zoekcie[at]dwars.org.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep wordt eens in de twee jaar benoemd op het congres. Bij deze commissie kunnen leden terecht om beroep aan te tekenen tegen besluiten waartegen volgens de statuten of het huishoudelijk reglement beroep open staat bij deze commissie. De CvB neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.

De huidige Commissie van Beroep is op het voorjaarscongres 2015 benoemd en bestaat uit:

 • Jeroni Vergeer
 • Jaap van der Heijden
 • Joep Langeveld

De commissie is te bereiken op het mailadres commissievanberoep[at]dwars.org.

Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het voorjaarscongres 2016 benoemd en bestaat uit:

 • Jesper Gringhuis
 • Bas Weerdmeester
 • Anna Schwarz

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie[at]dwars.org

Campagnecommissie

De Campagnecommissie plant de campagne van DWARS tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017.

De commissie bestaat uit:

 • Sjors van Broekhuizen (voorzitter)
 • Noortje Blokhuis
 • Siebren Huitema
 • Julia Matser
 • Jade van der Linden
 • Emma Cuperus
 • Etienne Goudriaan

De commissie is te bereiken via campagnecommissie[at]dwars.org