Overige organen

Het Landelijk Bestuur en het congres kunnen verschillende organen instellen. Hieronder volgt een overzicht van de organen die geen eigen pagina hebben.

Kandidatencommissie

Op het Zomercongres wordt het bestuur en de hoofdredacteur van de OverDWARS gekozen en op het Wintercongres de Raad van Advies. Kandidaten voor het bestuur, de RvA en het hoofdredacteurschap gaan voor het congres op gesprek bij de Kandidatencommissie. De Kandidatencommissie schrijft vervolgens een advies over de kandidaten. Dit advies dient ter informatie van het congres. Op deze manier kunnen de leden op het congres een geïnformeerde keuze maken. De Kandidatencommissie wordt zelf door het congres benoemd.

De huidige Kandidatencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Emma den Brok
 • Isabel Bos
 • Nicky van Wanrooij
 • Niek Blonk
 • Siebren Huitema
 • Tessel Wijne

De Kandidatencommissie is te bereiken via kandidatencommissie[at]dwars.org

Zoekcommissie

De Zoekcommissie zoekt naar mensen voor (bestuurs)functies binnen DWARS. De commissie informeert hen over de beschikbare posten en gaat met hen in gesprek over de functieprofielen. Ze stuurt geïnteresseerden vervolgens door naar de Kandidatencommissie, zodat zij van een advies voor het congres worden voorzien. De Zoekcommissie rapporteert aan de Kandidatencommissie en legt verantwoording af op het congres.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Lotte Kars (voorzitter)
 • Lynn van Calmthout
 • Joost Schrieks
 • Charifa Soulami
 • Bas van Weegberg
 • Pim Zwarteveen

De Zoekcommissie is te bereiken via zoekcie[at]dwars.org

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep (CvB) wordt eens in de twee jaar benoemd op het congres. Bij deze commissie kunnen leden terecht om beroep aan te tekenen tegen besluiten waartegen volgens de statuten of het Huishoudelijk Reglement beroep open staat bij deze commissie. De CvB neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.

De huidige CvB is op het Wintercongres van 2017 benoemd en bestaat uit:

 • Tim Endeveld
 • Mariska Kortie
 • Steven de Vries

De CvB is te bereiken op het mailadres commissievanberoep[at]dwars.org.

Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2018 benoemd en bestaat uit:

 • Astrid Ruland
 • Sybren Deuzeman
 • Emile van Krieken

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie[at]dwars.org

 

Vertrouwenspersoon

Wil je vertrouwelijke zaken met iemand van buiten DWARS bespreken? DWARS heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Lisette Kruimer (lkruimer[at]groenlinks.nl) en Gijs van den Dungen (gvddungen[at]groenlinks.nl).