Maak van een luis in de pels geen dolk in de rug

Beste leden van DWARS en GroenLinks,

Afgelopen week kwam het bestuur van DWARS met een statement over de verkiezingsuitslag. Als leden waren wij geschokt door het harde oordeel dat ons bestuur gaf over de verkiezingsuitslag. Ook niet alle leden herkennen zich in deze uitspraken. We zouden dan ook graag een ander perspectief willen geven. 

De resultaten van de verkiezingen afgelopen week hebben ons allemaal hard geraakt. Het is pijnlijk om te zien dat het harde werk van de afgelopen jaren en maanden niet heeft geleid tot het vertrouwen van de kiezer. Het roept gevoelens op van verwarring en van twijfel. Alsof je wordt afgewezen door iemand waarmee je dacht net een hele leuke date te hebben gehad.

Deze uitslag roept bij velen ook frustratie op. Het was de afgelopen maanden lastiger dan ooit om leden van GroenLinks te betrekken bij de campagne en de toekomst van de partij. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er mensen zijn die zich niet altijd hebben kunnen vinden in gemaakte keuzes. Ook het bestuur van DWARS heeft minder contact met de partijtop dan normaal gesproken het geval zou zijn, wat het lastiger maakt om op te komen voor de idealen van de jongeren bij onze partij.

Wat ons echter stoort is de manier waarop het bestuur deze frustratie uit. Het bestuur zegt zo kort na de uitslag al de oorzaken van dit verlies te kennen. Maar het statement komt niet verder dan een samenraapsel van persoonlijke opvattingen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van GroenLinks. Het stuk is geen opsomming van opbouwende kritiek, maar een ongepolijste tirade ontstaan uit frustratie.

Op deze manier voelen wij ons als leden van DWARS niet vertegenwoordigd door het bestuur. Er is niets mis met kritiek vanuit DWARS naar GroenLinks, maar bij dit statement ontbreekt het aan tact, timing en proportionaliteit. Het bestuur heeft dit bovendien gepubliceerd zonder enige vorm van input vanuit leden, terwijl in het stuk zelf wordt gesteld dat bij GroenLinks leden juist te weinig macht hebben.

Op deze manier zaken aankaarten bij de moederpartij kan nooit een goed resultaat opleveren. Dit zien wij ook aan de reacties in de media, bij leden en zelfs bij mensen die DWARS amper kennen. Wij hopen dan ook ten zeerste dat het bestuur hierin stappen neemt. Anders vrezen wij dat DWARS in de toekomst niet langer serieus wordt genomen. Op dat moment zou de stem van jonge idealisten echt verloren gaan, wat een enorm gemis zou zijn voor de toekomst van dit land. Ook hopen wij dat het bestuur DWARS-breed een gesprek hierover zal organiseren, zodat de meningen van alle leden gehoord kunnen worden. 

Oscar Jansen, Joëlle Canisius, Denise Douven, Anne Rutgers, Gwen Berntsen, Tim van de Meulengraaf

lees ook

LVolg ons op facebook

L