15 voorstellen voor het GroenLinks-verkiezingsprogramma

Door Jens Bosman, Arthur Eveleens, Laurens van Hofslot en Stijn Rombouts

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks zoals het er nu ligt is sterk, maar het kan nóg sterker, nóg radicaler en nóg serieuzer. Vanuit een OverDWARSe blik doen wij 10 voorstellen voor een aanscherping van het verkiezingsprogramma, om zo iedere burger aan te spreken en vooroordelen over GroenLinks en haar idealen weg te halen.

 1. GroenLinks vindt het belangrijk om de traditie van het tegengaan van tradities voort te zetten. Het is tijd om hierin radicalere voorstellen te doen. Daarom verbiedt een regering met GroenLinks voortaan blokjes kaas, stukjes worst en rechtse ooms om kringverjaardagen te voorkomen.
 2. GroenLinks wil het gebruik van openbaar vervoer zoveel mogelijk stimuleren. Hiervoor plaatsen wij prikkels om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Daarom plaatsen wij langs elke snelweg op elke honderd meter een basissschool, zodat elk stuk snelweg een schoolzone wordt met een maximumsnelheid van 15km/u. Hiermee stimuleren wij het klimaat, het onderwijs en het openbaar vervoer in één klap.
 3. Drugsgebruik onder juristen en advocaten, met name op de Zuidas, is een groeiend probleem in onze samenleving. Om te voorkomen dat dit probleem doorslaat naar de rest van de maatschappij, plaatsen we op station Amsterdam-Zuid en aan de toegangswegen naar de Zuidas controleurs die forensen testen op het cocaïnegehalte in hun bloed. Mensen die positief testen moeten 14 dagen in quarantaine in de RAI.
 4. Verdere Europese integratie is onvermijdelijk. We moeten deze voortgang niet langer frustreren. Daarom stelt GroenLinks voor om elke taal die wordt gesproken in de Europese Unie, waaronder Grieks, Keltisch, Bulgaars en Baskisch, vanaf de basisschool verplicht te stellen. Vanaf de derde klas van de middelbare school kunnen leerlingen een pakket kiezen, waaronder Kasjoebisch, Roetheens en Aragonees. Voor leerlingen in praktische beroepen worden extra cursussen in Pools en Roemeens aangeboden.
 5. GroenLinks is tegen economie.
 6. Het leenstelsel heeft gezorgd voor gigantische schuldenproblemen onder studenten. We vinden het als GroenLinks belangrijk om verantwoordelijk geldgebruik op de kaart te zetten. Om studenten te prikkelen hun geld verstandig uit te geven, stellen we een totaalverbod in op avocado’s. De Starbucks mag voortaan enkel zwarte koffie serveren; de Dunkin’ Donuts mag hun filialen alleen nog openen in kernen met minder dan 25.000 inwoners.
 7. Over de onafhankelijkheid van de NPO worden de laatste tijd steeds meer vragen gesteld. Om dit te onderzoeken schaffen wij het omroepsysteem af en wordt de programmering op publieke zenders voortaan bepaald door een onafhankelijke commissie, waarvan de leden worden verkozen door de congressen van GroenLinks, de PvdA en het Marxistisch Forum. Yvon Jaspers wordt gesaneerd.
 8. Geluk is voor GroenLinks het uitgangspunt van haar politiek. Burgers van Nederland moeten geloven dat de politiek er voor hen is en niet voor zichzelf. Om een blijk te geven van de betrokkenheid van de overheid met de burger, ontvangt iedereen die kortgeleden getrouwd is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman en Kapitaal in de 21e Eeuw van Thomas Piketty in de bus.
 9. Eenzaamheid is een steeds groter probleem in de Nederlandse samenleving. Zowel bij jongeren als bij ouderen vindt een afname in levensgeluk plaats. Om deze trend tegen te gaan, verbiedt GroenLinks monogamie en tweekoppige huwelijken. Polygamie wordt de norm. Verbinding tussen jongeren en ouderen wordt aangemoedigd om de sociale cohesie te bevorderen. Het concept “homohuwelijk” wordt afgeschaft; de term “heterohuwelijk” wordt gangbaar.
 10. Afgelopen regeringstermijnen is de Nederlandse cultuur steeds meer afgeschraald. Om het nationaal erfgoed te beschermen vanuit een cultuurmarxistisch uitgangspunt stellen wij een verbod in op carnaval en bijbehorende muzikale uitingen. Bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam wordt eens per jaar verplicht voor iedere burger. Op ringwegen van steden die groter zijn dan 300.000 inwoners worden tractoren verboden. Het Wilhelmus wordt als volkslied vervangen door “Trein Vuur Dageraad” van Spinvis.
 11. Natura2000-gebieden worden in hun waarde hersteld en uitgebreid. Amelisweerd wordt een nationaal wildreservaat. De provincie Flevoland wordt afgeschaft en ontpolderd; van de Zuiderzee wordt een beschermd natuurgebied gemaakt. Inwoners van Urk wordt in- en uitreizen verboden; communicatie wordt waar mogelijk voorkomen.
 12. GroenLinks is voorstander van experimenten met democratische vernieuwing. We stellen een proef in met een kiescollege met kiesmannen per veiligheidsregio, waarbij Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Leiden-Haaglanden, Arnhem-Nijmegen, Wageningen en Groningen samen met de gemeenten Zutphen en Helmond een meerderheid vormen.
 13. Sport en beweging is voor GroenLinks een essentieel onderdeel van de opvoeding. We kijken naar beschikbare ruimten in Nederland om sportruimten in het openbaar uit te breiden. Zo wordt Schiphol een skatepark en vervangen we de gehele gemeente Zaanstad door een groot buurthuis, met een botsautobaan.
 14. Om segregatie tegen te gaan en sociale cohesie in de samenleving te bevorderen, wordt elk gezin in een witte wijk verplicht om één vluchteling voor onbepaalde tijd op te nemen. Hiermee bevorderen wij ook de integratie van de “gewone Nederlander” in de multiculturele samenleving.
 15. Antidemocratische groeperingen en onvrije landen proberen een steeds grotere rol te verwerven in onze scholen. Om te voorkomen dat hierdoor een scheefgroei ontstaat tussen scholen waar buitenlandse inmenging plaatsvindt en scholen waar dit niet gebeurt, stuurt GroenLinks invloedvrije scholen op verplichte uitwisseling naar keuze, met Koeweit, Saudi-Arabië, Rusland, Venezuela en Noord-Korea als opties. Dit alles wel per trein of kameel.

lees ook

LVolg ons op facebook

L