Een lesje in onderwijsvormen III: Reformatische scholengemeenschap

Scholengemeenschap JFSG

De Commissie Onderwijs gaat de komende tijd onderzoek doen naar bijzondere onderwijsvormen en zal uiteindelijk een eigen visie vormen op het fundament van het onderwijs. In het kader van dit onderzoek bezoekt en onderzoekt de commissie scholen met bijzondere onderwijsvormen. Na het technasium en de vrije school begaven de DWARSers zich naar de reformatorische Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Apeldoorn.

door Commissie Onderwijs van DWARS

Verschillende onderwijsvormen. Niet alleen de Commissie Onderwijs van DWARS houdt zich daarmee bezig. Ook Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van GroenLinks met onder andere primair en voortgezet onderwijs in haar portefeuille, gaat regelmatig op werkbezoek binnen het (voortgezet) onderwijs. Eind januari ging zij langs op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (JFSG, ook wel de Fruytier genoemd) in Apeldoorn. De Commissie Onderwijs ging mee.

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap heeft drie locaties: Uddel, Rijssen en Apeldoorn. Wij bezochten de vestiging in Apeldoorn, de grootste van de drie. Een brede verscheidenheid in onderwijs wordt daar geboden: vmbo, havo en vwo, maar ook gymnasium, tweetalig onderwijs en praktijkonderwijs kunnen er gevolgd worden. Daarmee is de Fruytier een school waar vrijwel iedereen terecht kan, ongeacht het niveau.

Gekleurde eerste indruk
Het eerste wat ons opviel toen we de school binnen liepen, waren geen rijen met kluisjes in verschillende bonte kleuren, maar rekken vol met onbewaakte jassen. De weg naar de kamer van de voorzitter van het College van Bestuur hing vol met kleurrijke kunstwerken die leerlingen gemaakt hebben. Ook opvallend: een grote gedenksteen voor overleden docenten en leerlingen aan de muur. Na een korte introductie over de school en haar belangrijkste waarden werden we naar een ruimte geleid waar zes witte, mannelijke personeelsleden al op ons zaten te wachten om het gesprek met ons aan te gaan.

De docenten op de Fruytier zijn uniek in wat zij doen, omdat ze “door hun gemeenschappelijke gedrevenheid buitengewoon loyaal zijn”, aldus een docent. Het zijn docenten die het vak als roeping zien en daardoor stuk voor stuk onwijs gemotiveerd zijn in het lesgeven. Ook (christelijke) persoonsvorming speelt een grote rol in hun dagelijkse lesgeven: leerlingen stappen voorbereid op de toekomst de school uit.

JFSG Apeldoorn

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn (bron: JSFG).

Dat leerden we ook uit de gesprekken met de leerlingen, waarin zij omschreven de school te ervaren als een positieve voorbereiding op hun toekomst. Met een veilige sfeer binnen de school, waar iedereen zichzelf kan zijn, voelden zowel de docenten als de leerlingen zich op hun plek. Zo gaf een leerling aan van school gewisseld te zijn na een paar maanden, omdat hij daar toch niet zo op zijn plek zat. Op de Fruytier voelde hij zich meer thuis. Leerlingen geven op de Fruytier niks om merkkleding of de nieuwste schoenen en het is fijn om christelijke vrienden om je heen te hebben, want daarmee ervaren ze verbondenheid. Buiten school wordt er vaak gevraagd naar hun christelijke achtergrond en die gesprekken zijn niet altijd even prettig.

Bijbelse kernwaarden
Wat maakt deze school nu zo bijzonder? De Fruytier is een reformatorische scholengemeenschap, waar de Bijbel centraal staat. De school hanteert dagelijks zes kernwaarden, namelijk visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinding. Deze 6 V’s, zoals de kernwaarden door de leerlingen worden genoemd, zijn gebaseerd op de Bijbel. Hiermee creëert de school een sfeer die gekenmerkt kan worden als vol vertrouwen en zeer persoonlijk.

Door de buitenwereld, en ook door de politiek, wordt het reformatorisch onderwijs vaak als wereldvreemd beschouwd: krijgen de leerlingen wel genoeg mee van de buitenwereld? Volgens de leerlingen, docenten en bestuurders wel: “Naar school gaan op de Fruytier leidt je op tot een wereldwijze leerling, die ook nog de christelijke identiteit kan behouden of verdedigen.”

Al met al hebben we het bezoek aan de Fruytier als positief en leerzaam ervaren. We kregen het gevoel dat de deuren voor ons wagenwijd open stonden en dat iedereen van harte bereid was in gesprek te gaan, ook als dat een discussie zou zijn. Deze reformatorische school maakt een indruk van verbondenheid door gedeelde waarden en overtuigingen, en dat zorgt voor een sfeer die veilig aanvoelt.

lees ook

LVolg ons op facebook

L