Kletsen met Klein Velderman: Jesse Klaver

Voor de interview serie Kletsen met Klein Velderman gaat Logan Klein Velderman in gesprek met verschillende interessante mensen. Personen uit de politiek, mensen die zich actief inzetten tegen klimaatverandering en vele anderen. Deze keer: Jesse Klaver.

Door Logan Klein Velderman

Waarom en wanneer bedacht u de politiek in te gaan?

Vroeger was mijn grote droom om ridder te worden, daarna om rijk te worden. Maar op mijn 16e las ik het boek ‘Portretten van moed’ van John F. Kennedy. In dat boek interviewt Kennedy politici die tegen de stroom in hebben gekozen voor hun idealen. Ik leerde door dat boek hoe je via politiek de levens van mensen kan verbeteren en ook dat je trots mag zijn op je linkse idealen. Toen dacht ik: daar gaat het echt om, toen wilde ik de politiek in.

Waarom heeft u GroenLinks gekozen als partij?

Omdat GroenLinks de twee grote crises van deze tijd bij elkaar brengt; de ongelijkheidscrisis en de klimaatcrisis. Die moet je niet onafhankelijk van elkaar aanpakken maar tegelijkertijd.

U bent twee keer voorzitter geweest van DWARS, hoe is dat zo gekomen?

Na het boek van JFK wilde ik zelf iets doen. Toen ben ik stage gaan lopen bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Daar raakte in echt geïnspireerd om in de politiek gegaan. Daarna ben ik bij DWARS gegaan en wilde ik ook in het bestuur. Ik ben van 2006-2009 bestuurslid geweest, eerst voorzitter organisatie en daarna de voorzitter.

Toen u begon in de Tweede Kamer was u woordvoerder voor sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs en sport, doet u op dit moment nog iets met deze onderwerpen?

Ja, als fractievoorzitter ben je voortdurende bezig met allerlei onderwerpen. Onderwijs en Sociale Zaken komen zeer regelmatig voorbij. Bovendien, niet geheel onbelangrijk, hebben we op de GroenLinks fractie ons eigen voetbalteam opgericht. Helaas hebben we door Corona lang niet gespeeld. Hopelijk snel weer, want ons team kan nog wel wat training gebruiken.

Wat is een hoogtepunt uit uw carrière?

Wat een heel bijzonder moment was is dat we in de campagne voor de verkiezingen in 2017 samen waren met 5000 mensen in de AFAS Live. 5000 mensen kwamen luisteren naar onze plannen om Nederland te veranderen, dat vind ik nog steeds indrukwekkend.

Wat is uw favoriete moment uit uw tijd in de Tweede Kamer?

Dat is de presentatie van de klimaatwet die ik samen met Diederik Samsom heb gemaakt. We kregen uiteindelijk zeven partijen achter onze wet en dus een ruime meerderheid. Voor het eerst in de geschiedenis in Nederland zijn er met de ingang van die wet harde klimaatdoelstellingen gemaakt.

En uw ellendigste?

Na de verkiezingen in 2017 gingen we onderhandelen voor een nieuw kabinet. Tijdens die onderhandelingen kreeg ik een briefje in mijn handen dat ik naar buiten moest komen. Toen bleek dat mijn moeder een hersenbloeding had. Twee weken later is ze overleden. Ze was pas 51, het is het grootste verlies in mijn leven en stond in zo’n groot contrast met waar ik op dat moment mee bezig was.

Op welk onderwerp vindt u dat er meer debatten gevoerd moeten worden?

Ik vind dat er meer fractievoorzittersdebatten op hoofdlijnen moeten komen, dat zou echt goed zijn. En met hoofdlijnen bedoel ik bijvoorbeeld klimaat, werk, ongelijkheid of wonen. Bijvoorbeeld: de afgelopen 4 jaar is er bijna nooit gedebatteerd over klimaat en bijna 30 keer over corona.

Welk kamerlid (dat niet van GroenLinks is) waardeert u het meeste?

Rob Jetten. Toen ik voorzitter van DWARS was, was hij voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66. Ik ken hem dus al heel lang en waardeer hem als kamerlid. En daarnaast kan ik erg met hem lachen.

Als u nu de minister president zou worden, wat zou u als eerste doen? En waarom?

De klimaatnoodtoestand uitroepen. Omdat de klimaatcrisis niet kan wachten. En zoals Jay Inslee zei: “wij zijn de eerste generatie die iets van de klimaatcrisis gaat merken en de laatste die hem kan stoppen”.

Wat is uw levensmotto?

Mijn moeder leerde me: Laat je angst om te falen los, dan is alles mogelijk.

Wat is het belangrijkste wat u heeft geleerd van de corona crisis?

Wat GroenLinks al wist maar wat nu beter zichtbaar is geworden is dat de meest kwetsbare mensen het eerst en het hardst geraakt worden. Het verschil tussen een vast en een flexcontract, maar ook het verschil tussen mensen met een goede gezondheid en zij met een minder goede gezondheid.

Maar ik heb ook een positieve les geleerd, namelijk hoe weerbaar we zijn als samenleving. Hoe mensen elkaar helpen en voor elkaar opkomen. De crisis laat zien: samen staan we sterker dan alleen.

Veel mensen weten dat u drie zonen heeft, echter zijn deze niet met hun gezicht of naam te vinden. Heeft u hier expres voor gekozen? En waarom?

Ja dit is een bewuste keuze. Mijn kinderen hebben niet gekozen voor een leven in de spotlights en daarom wil ik hen daar ook niet aan blootstellen.

Wat doet u zelf om klimaatverandering tegen te gaan?

Ik heb geen auto en mijn huis heb ik helemaal verduurzaamd. Maar ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ is eigenlijk een hele slechte slogan die misbruikt is om ervoor te zorgen dat het probleem nooit door de overheid opgelost hoefde te worden, maar alleen door individuen. Dat wil ik veranderen. Ik wil ervoor zorgen dat er een overheid is die ervoor zorgt dat groene keuzes de meest logische en makkelijkste optie zijn voor mensen. Dat vraagt om grote systeemveranderingen.

Waar kan u zelf verbeteren op dit gebied?

Ik schrik ervan hoeveel afval je als gezin produceert.  Mijn vrouw Jolein is er altijd mee bezig om te kijken hoe we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Maar ook hier geldt: ik vind dat de overheid moet sturen op minder plastic, want voor individuen is dat heel ingewikkeld, duur en tijdrovend.

Heeft u nog persoonlijke ambities? Buiten de politiek?

Een goede vader zijn. Ik wil mijn kinderen meegeven dat ze hun hart volgen en dat het maakt niet uitmaakt wat je doet, je bent altijd goed zoals je bent.

Wilt u verder nog iets kwijt aan de lezers van OverDWARS?

Wees creatief in je ideeën en standpunten. Juist jongeren houden de samenleving scherp en zorgen voor humor.

Van wie zou u nog een interview willen zien?

Jari Litmanen. Held.

lees ook

LVolg ons op facebook

L