Energie uit de Oceaan I: Waterturbines

De oceanen van de Aarde neemt het merendeel van de planeet in beslag. Daarnaast kan de oceaan flinke krachten ontketenen. Dit betekent dat er een gigantische energiebron is, die vaak buiten beschouwing wordt gehouden. In een serie van drie artikelen wil ik laten zien wat er allemaal gebeurt omtrent duurzame energie met behulp van water.

door Bas Blijdorp

De zee is iets krachtigs, iets dat in volle vaart een hele stad kan uitvagen. Deze kracht kan de zee opbrengen doordat het wel 1000 keer de dichtheid van lucht heeft.

Er zijn twee manieren waarop de kracht van het water gebruikt kan worden om energie op te wekken, namelijk golfslagenergie en getijdenenergie. Bij beide technieken wordt er een soort dynamo gebruikt om energie op te wekken.

Golfslagenergie

Golven zijn het meest bruikbaar voor schone energie. Het opwekken van energie met golven kan doormiddel van speciale drijvers, die op het water drijven en daarmee een as laten draaien. Deze as is gekoppeld aan een generator. Tijdens de golfslag zet deze energie om. Doordat golven met een hoge frequentie plaatsvinden kan dit een betrouwbare bron van energie zijn. Een risico met deze techniek is dat zeedieren vast kunnen komen zitten in de turbine en dus dood kunnen gaan.

Getijdenenergie

Onder invloed van de maan vind er eb en vloed plaats. Op sommige plekken kan dit voor zeespiegelwisselingen van meerdere meters zorgen. Op een wijze die veel lijkt op de manier waarop windenergie wordt opgewekt, kan deze wisseling omgezet worden in energie. Er zijn namelijk speciale turbines die op plekken waar het effect het grootste is, verankerd kunnen worden op de vloer van de zeebodem. Vervolgens zorgt de eb en vloed voor een grote druk die de turbine doet draaien. Dit drijft een generator aan en op deze manier ontstaat er energie. Een nadeel van deze techniek is dat vanwege de aard van eb en vloed het maar op twee momenten per dag energie oplevert.

Deze techniek gebruikt men in Nederland nog niet op grote schaal, mede vanwege het risico voor de zeedieren. Wel gebeurt dat op kleine schaal. In 2015 werd er in totaal 99 gigawattuur opgewekt met waterturbines. Dat is genoeg energie om 33000 huishoudens een jaar lang te voorzien. Het levert dus al aardig wat op.

Volgende keer gaan we kijken naar zogenaamde warmtewisselaars.

Bronnen:

https://www.duurzame-energiebronnen.nl/golfslagen-getijdenenergie.php
http://waterturbines.wikidot.com/main:types-of-water-turbines
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148109004091
http://www.answers.com/Q/Compare_the_density_of_water_and_air
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterkracht/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/

lees ook

LVolg ons op facebook

L