DWARS-bestuur stapt per direct op

Het bestuur van DWARS, verkozen op het najaarscongres van 2016.

Het voltallige bestuur van DWARS treedt per direct af. Dat verklaart oud-voorzitter Noortje Blokhuis vandaag. Ze mailt: ‘De inzet die de kabinetsformatie van ons vraagt, de hoge eisen die leden aan ons stellen en de verdeeldheid binnen het bestuur over welke lijn we moeten volgen, maken dat wij zo niet verder kunnen.’ Ze schrijft dat ‘dit balletje is gaan rollen naar aanleiding van de hevige ledeninspraakavond op 22 maart.’

De aftredende bestuursleden zijn niet te bereiken voor verder commentaar. Alleen Mark Louwrier, ex-secretaris, laat in een app-bericht weten: ‘De voorzitter heeft per mail een schriftelijk statement afgelegd, daar staan wij allemaal achter.’

‘Op het moment zien wij geen andere optie’

In dat statement, dat vandaag naar enkele interne contacten is gestuurd, staat dat het bestuur haar taken per direct overdraagt. Het meldt: ‘Op het moment zien wij (het aftredend bestuur, red.) geen andere optie. Na contact met de secretaris van de Raad van Advies hebben wij unaniem besloten onze bestuurstaken over te hevelen aan het best lopende orgaan binnen onze vereniging: OverDWARS. Bijkomend voordeel is dat de hoofdredacteur van OverDWARS, in tegenstelling tot bijvoorbeeld commissievoorzitters, door het congres benoemd is.’

Het schriftelijke statement laat verder weten dat geen van de oud-bestuursleden zich kandidaat zullen stellen voor een vervolgtermijn. Begin komende week geeft de nieuwe voorzitter Lynn van Calmthout een toelichting.

Ook komt er snel een informatieavond waarop aanstaande veranderingen worden meegedeeld. De nieuw-aangestelde penningmeester Sjors van Broekhuizen heeft via zijn persoonlijke Twitter-account al door laten schemeren dat de financiën rigoureus worden omgegooid.

Tweet van Sjors van Broekhuizen waarin hij financiële wijzigingen laat doorschemeren.

Tweet van Sjors van Broekhuizen waarin hij financiële wijzigingen laat doorschemeren.

lees ook

LVolg ons op facebook

L