DWARS keurt advertenties op website goed

Sjors van Broekhuizen legt als hoofdredacteur van OverDWARS zijn verantwoording af op het DWARS-najaarscongres 2016.

DWARS vindt dat OverDWARS advertenties mag plaatsen. Dat bepaalden DWARS-leden op het najaarscongres afgelopen weekend.

Vast onderdeel op het najaarscongres is het huishoudelijk reglement van DWARS. Leden mogen wijzigingsvoorstellen indienen om zo de wetten die binnen DWARS gelden aan te passen. De aanwezige leden op het congres stemmen vervolgens per wijziging of zij die willen toepassen of afwijzen. Alleen bij een tweederdemeerderheid treedt een wijziging in werking.

Onafhankelijk karakter
In het huishoudelijk reglement staat dat OverDWARS inkomsten mag genereren uit advertenties. Sjors van Broekhuizen stelde voor om dit te schrappen, om zo adverteren onmogelijk te maken en het onafhankelijke karakter van OverDWARS te waarborgen.

“Zolang een adverteerder de inhoud niet bepaalt is er niks aan de hand.”

“Lezers moeten geen gekleurd idee meekrijgen. Ook al staat de inhoud van een artikel los van de advertentie die erbij staat, advertenties geven een wrang beeld”, verklaarde Van Broekhuizen. Tegenargumenten luidden: “DWARS is al gekleurd, daar verandert een advertentie niks aan” en “Zolang een adverteerder de inhoud niet bepaalt is er niks aan de hand.”

Dit voorstel had een tweederdemeerderheid nodig om te worden toegepast. Van de 63 stemmers, stemden er 41 voor dit voorstel. Dat is één stem te weinig. Zodoende heeft het DWARS-congres besloten dat advertenties toegestaan zijn op OverDWARS. Het is het enige wijzigingsvoorstel op het afgelopen najaarscongres dat tegen advies van het bestuur in is afgekeurd.


(advertentie)
Advertentie voor Shell.

lees ook

LVolg ons op facebook

L