De Waterkwartetvraag

Waterkwartetvraag

Water: we bestaan er voor meer dan de helft uit, maar weten we er ook wat vanaf? Voor de waterkwartetvraag ondervroeg OverDWARS een DWARSer van de Klimaat-Actie-Commissie, een waterstedenbouwer, een klimaatactivist en een leek over hun waterkennis en -verbruik.


Klimaat-DWARSer Gjalt Annega


Wat betekent water voor jou?

Water is voor mij tweezijdig, leven en dood. Aan de ene kant is water één van de meeste essentiële stoffen voor leven. Aan de andere kant bedreigt water onze toekomst, vooral door de opwarming van de aarde.

Nederland krijgt in toenemende mate moeite met het buitenhouden van water. Hoe kunnen we volgens jou het beste verdrinkingsdoden, watersnoodrampen en paniek door wateroverlast voorkomen in de toekomst?

Op de ‘korte’ termijn is er veel te winnen met dijkversterking en landschapsinrichting. Door meer ruimte voor water te laten in het landschap zijn de effecten van de hogere zeespiegel (0,5m-1,5m) onder controle te houden. Voor de langere termijn is dit niet houdbaar. Het KNMI noemt als mogelijkheid dat we 2,5 meter zeespiegelstijging meemaken in 2200 en 7 meter in 2500. Die cijfers gelden zelfs als we onze uitstoot van broeikasgassen voldoende terugbrengen. Doen we dit niet, dan zou het zelfs tot 6 meter stijging in 2200 kunnen leiden en 18 meter in 2500. Tegen het laatste scenario is simpelweg met de huidige inzichten niet te verdedigen. Dan zal de bevolking naar hoger gebied moeten trekken. Dus moet er alles aan gedaan worden om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

Met welke van jouw activiteiten verbruik jij het meeste water? Ben je daar (extra) zuinig in?

De grootste waterverbruikers zijn voedsel en kleding. Ik eet vegetarisch, dit helpt al een stuk omdat vlees door het voedsel voor de dieren veel water verbruikt. Ik let ook enigszins op waar voedsel vandaan komt (Israël zal over het algemeen meer irrigatie nodig hebben dan Frankrijk), maar hier kan ik nog op verbeteren. Wat betreft kleding koop ik relatief weinig. Ik zou eigenlijk nog beter op de herkomst en de samenstelling moeten letten.

 


Waterstedenbouwer Sebastiaan Huls


Wat betekent water voor jou?

Water betekent voor mij het samenkomen van mens en natuur. De dynamiek tussen mens en natuur is zeer interessant aangezien de golflengte compleet verschillend is (honderd jaar tegen duizenden jaren), maar toch vinden ze elkaar waar water het land ontmoet. Door rekening te houden met beide kan water ingezet worden om zowel mens als natuur in harmonie samen te laten leven.

Nederland krijgt in toenemende mate moeite met het buitenhouden van water. Hoe kunnen we volgens jou het beste verdrinkingsdoden, watersnoodrampen en paniek door wateroverlast voorkomen in de toekomst?

Door goed te kijken naar waar er mogelijkheden liggen om zwakke schakels in het watersysteem op te lossen door natuur, recreatie en stedelijk weefsel te combineren. Daarnaast draait het om het rekening houden met het mogelijk falen van een systeem. Zorg dat de gebruiker bewust is van wat er mis kan gaan en houd als ontwerper rekening met meerdere scenario’s, niet alleen in ontruimingsplannen maar ook in het inzetten van de ruimtelijke laag voor de rampbeheersing.

Met welke van jouw activiteiten verbruik jij het meeste water? Ben je daar (extra) zuinig in?

Douchen, wc, wasmachine en afwassen. Ja, ik probeer hierbij zo min mogelijk water te gebruiken (snel douchen, doorspoelen onderbreken, korte programma’s en klein laagje water).


Klimaatactivist Victor


Wat betekent water voor jou?

Water is balans: schoon drinkwater, water voor het verbouwen van voedsel, overstromingen, droogtes. Water is essentieel voor de wereld zoals we die kennen, en het is extreem belangrijk dat we er meer aandacht aan besteden.

Nederland krijgt in toenemende mate moeite met het buitenhouden van water. Hoe kunnen we volgens jou het beste verdrinkingsdoden, watersnoodrampen en paniek door wateroverlast voorkomen in de toekomst?

Op lange termijn: stop klimaatverandering, en rem daarmee zeespiegelstijging en de toename van extreem weer. Op korte termijn zullen er allerlei maatregelen genomen moeten worden, maar we snijden onszelf als Nederland alleen maar in de vingers door erg weinig tegen klimaatverandering te doen.

Met welke van jouw activiteiten verbruik jij het meeste water? Ben je daar (extra) zuinig in?

Ik probeer waar mogelijk water te besparen door bijvoorbeeld alleen plantaardig te eten. Het is ook erg belangrijk om te kijken naar het watergebruik van industrieën, in de landbouw (vooral dierlijke producten), bij het opwekken van energie met water, en publiek gebruik. Het verbruik ligt hier namelijk vele malen hoger dan waar je zelf direct invloed op hebt. Op alle vlakken moet er naar ingrijpende oplossingen gezocht worden, anders ziet het er voor de zoetwatervoorraad in de toekomst slecht uit.

 


Leek Fleur Zantvoort


Wat betekent water voor jou?

Water is een van de meest essentiële dingen in het leven; daarom moeten we er voorzichtig mee om gaan. We zien water vaak als iets vanzelfsprekends, maar als ik aan water denk, denk ik ook aan schaarste, aan conflicten en aan geweld.

Nederland krijgt in toenemende mate moeite met het buitenhouden van water. Hoe kunnen we volgens jou het beste verdrinkingsdoden, watersnoodrampen en paniek door wateroverlast voorkomen in de toekomst?

Het belangrijkste is dat we klimaatverandering en stijging van de zeespiegel serieus nemen. Nederland heeft volgens mij het geld, de technologie en de mogelijkheden om zich te beschermen tegen het rijzende water, maar om ons voldoende voor te bereiden op toenemende wateroverlast moet het probleem wel tijdig erkend en geprioriteerd worden. Dit betekent ook dat we veel meer moeten inzetten op schone energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (ook al zal dit een stijging van de zeespiegel niet meer voorkomen!).

Met welke van jouw activiteiten verbruik jij het meeste water? Ben je daar (extra) zuinig in?

Met voedsel, dat vereist veel meer water dan dagelijks huishoudelijk gebruik zoals douchen en de was doen. Het produceren van een hamburger kost zo’n 2500 liter water – daar kan je meer dan een maand lang van douchen! De productie van vlees vereist verreweg het meeste water, dus ben ik vegetariër.

 

lees ook

LVolg ons op facebook

L