Open bestuursvergadering

Dag allemaal!

Zoals sommigen van jullie wellicht weten en velen van jullie waarschijnlijk niet, gaat onze voorzitter Anke voor 6 weken op reis naar de Verenigde Staten. Ze vertrekt op 24 april en zal voor de AAV van 13 juni weer terug zijn. Om de overige bestuursleden bij te staan in hun werkzaamheden, is Jeroen Hut, oud-secretaris, bereid gevonden om als interim-bestuurslid een aantal taken op zich te nemen. Onze huidige secretaris Lieke is op de AAV in december verkozen tot vicevoorzitter, dus zij zal de aansturende taken binnen het bestuur uit gaan voeren en eindverantwoordelijk zijn binnen DWARS Groningen. Jeroen zal zich voornamelijk bezig houden met het onderhouden van de contacten met DWARS landelijk, het GPJK en verscheidene GroenLinksorganen. Omdat Jeroen aangesteld wordt als interim-bestuurslid, hoeft hij niet verkozen te worden door een AAV. Wel willen we iedereen die vragen of opmerkingen bij deze gang van zaken heeft, de gelegenheid geven die met ons te delen. We organiseren daarom aanstaande woensdag, 18 april, een open vergadering om 9:00 ’s ochtends op het pand. Wij realiseren ons dat wellicht niet alle geĂ¯nteresseerden op dat tijdstip aanwezig kunnen zijn. Vragen en opmerkingen kunnen ook per mail of telefoon gedeeld worden en de notulen van deze vergadering kunnen uiteraard opgevraagd worden bij Lieke.

  • Locatie: Coehoornsingel 87, Groningen
  • Afdeling: DWARS Groningen
  • Tijd: 18 April 2018 09:00