Leer de partij kennen!

GroenLinks, een partij die natuurlijk staat voor zijn idealen. Deze idealen worden in allerlei verschillende kamers behartigd. We hebben de fractie in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, 12 provinciale staten fracties en 354 gemeenteraadsleden. Om al deze fracties te ondersteunen en de ‘gewone’ leden te informeren over de politiek zijn er besturen, commissies, werkgroepen en vele andere organen opgericht. Op 16 mei zullen Femke Folkerts en Jeroen Hut een activiteit organiseren waarin dieper wordt ingegaan op GroenLinks als politieke partij.

Tevens zal dit de aftrap zijn van de mini-serie over de lokale politiek, wat uiteindelijk zal resulteren in een programma met politieke kernpunten van DWARS Groningen voor de komende vier jaar. Dit om de toekomstige gemeenteraadsfractie scherp te houden en het belang van jongeren niet uit het oog verliezen! Iedereen is van harte welkom!

  • Locatie: Coehoornsingel 87, Groningen
  • Afdeling: DWARS Groningen
  • Tijd: 16 May 2018 Inloop 19:00