Excursie Voedselbank

De voedselbank zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die niet in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. En DWARS helpt graag mee! Eerst zullen we een rondleiding krijgen door het pand. Vervolgens mogen we meehelpen met uitvoerende werkzaamheden om een idee te krijgen van de gang van zaken.
Meld je aan via secretaris.groningen@dwars.org. Je wordt dan zaterdagochtend 17 februari om 09.00 uur verwacht bij Voedselbank Groningen aan de Ulgersmaweg 57.

  • Locatie: Ulgersmaweg 57
  • Afdeling: DWARS Groningen
  • Tijd: 17 February 2018 09:00