Algemene Afdelingsvergadering

Op 21 december staat weer de halfjaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering gepland. Hier zal het bestuur verantwoording afleggen over haar bezigheden van het afgelopen half jaar en krijgen alle leden de kans om (kritische) vragen te stellen. Ook kunnen er wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en moties worden ingediend. Daarnaast wordt er – als het goed is – een kandidaat-bestuurslid voorgesteld en verkozen door de leden. Alle aanwezige leden hebben namelijk stemrecht, dus dit is de kans om je uit te spreken over de gang van zaken bij onze afdeling! Omdat het bijna Kerst is, zullen we de avond van tevoren met ons allen een uitgebreid kerstdiner houden. Dit doen we in de vorm van een Potluck, dus willen we iedereen die mee-eet vragen zelf iets eetbaars mee te nemen, zodat er voor iedereen wat lekkers bij zit! Het bestuur zal voor soep en stokbrood zorgen.

  • Locatie: Coehoornsingel 87
  • Afdeling: DWARS Groningen
  • Tijd: 21 December 2017 19:00