Bestuur,vacatures

De sollicitaties voor DWARS Groningen bestuur staan weer open!

26 april 2024

Het is weer de tijd van het jaar: de bestuurssollicitaties voor het bestuursjaar 2024-25 zijn open!

Als bestuurslid van DWARS Groningen organiseer je onder andere boeiende lezingen, gezellige bijeenkomsten en belangrijke maatschappelijke acties. Het is de perfecte manier om je én inhoudelijk te verdiepen in de politiek, én een boel gezelligheid mee te maken, én relevante bestuurservaring op te doen!

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en je CV te sturen naar kandidatencommissie.groningen@dwars.org. De deadline voor het solliciteren ligt op 9 juni 2024. Hieronder kan je lezen wat iedere functie inhoudt, zodat je kan kiezen welke functie waarschijnlijk het beste bij je past. Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact te zoeken met de huidige bestuursleden.

De bestuursleden worden uiteindelijk op 26 Juni door de leden van DWARS Groningen verkozen op de Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Het is ook mogelijk om voor meerdere functies te solliciteren, zodat de kans dat je op de AAV verkozen wordt, groter is.

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van DWARS Groningen. Zowel intern als extern ben jij
het eerste aanspreekpunt.
Je belangrijkste taak is er voor zorgen dat het bestuur zijn taken uitvoert en uit kan
voeren. Daarnaast hou je als voorzitter overzicht binnen het bestuur. De voorzitter is
daarom een georganiseerd persoon. Je zorgt dat andere bestuursleden goed hun werk
doen en houdt in de gaten of dat ook gebeurd. Je kunt opbouwende kritiek geven
en zo mensen aanmoedigen. Als voorzitter ben je er altijd mee bezig om extra
aandacht te leggen bij Drenthe en de provincie Groningen buiten de stad. Omdat
we altijd terecht kunnen in het GroenLinks pand in de stad Groningen, worden deze
nog wel eens vergeten.
Daarnaast is de voorzitter een aanspreekpunt voor mensen buiten de afdeling. Zo
onderhoudt de voorzitter contact met het landelijk bestuur en andere commissies
van DWARS. Je hebt als voorzitter contact met andere politieke
jongerenorganisaties. Ook zorg je voor goed contact met
GroenLinksbesturen en -fracties op lokaal en provinciaal niveau. Verder ben je als
voorzitter de woordvoerder voor de pers. Het is dus belangrijk dat je goed en
overtuigend de mening van DWARS kan verkondigen, ook op onverwachte
momenten.
Een goede voorzitter is enthousiast en gaat er 100 procent voor. In deze functie kan
veel tijd gaan zitten. Je bent hier ongeveer 10-12 uur per week aan kwijt.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de zaken die te maken hebben met administratie en communicatie van de afdeling. Je zorgt als secretaris voor de formele communicatie
tussen het bestuur en de leden. De secretaris beheert daarom het contact via de
nieuwsbrief, WhatsApp, de mail en de website. Je zorgt ervoor dat
de statuten en het reglement worden nageleefd door het bestuur en maakt notulen
(aantekeningen) tijdens vergaderingen. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor
het bijhouden van de administratie bij bijvoorbeeld het in- en uitschrijven van
nieuwe leden. Het is belangrijk voor de functie als secretaris dat de persoon beschikt
over goede en begrijpelijke schrijfvaardigheden. Daarnaast beheren van een website een voordeel. De
secretaris heeft voortdurend veel kleine taken waardoor de secretaris flexibel moet
zijn met wanneer deze persoon tijd aan DWARS kan besteden. De functie kost
ongeveer 8-10 uur per week.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de geldzaken van de
afdeling. Dit betekent dat de penningmeester overzicht moet houden over de
uitgaven gedurende het jaar. De penningmeester bepaalt of plannen van het
bestuur en commissies financieel haalbaar zijn. Hiervoor maakt de penningmeester
een begroting. Daarnaast overlegt de penningmeester met bijvoorbeeld DWARS
landelijk over de inkomsten van de afdeling. Het is belangrijk dat de penningmeester goed kan inschatten hoeveel
geld er uitgegeven kan worden. Ook houdt de penningmeester rekening met
eventuele financiële pech. Voor deze functie moet je niet bang zijn voor getallen en
enig technisch inzicht hebben. Daarnaast moet je streng durven te zijn wanneer dat
nodig is en goed de regels kunnen toepassen. Daarnaast heb je veel ruimte voor kleine taken om je mede bestuursleden te ondersteunen.
Deze functie kost ongeveer 8-10 uur per week.

Organisatie en leden
Als bestuurslid Organisatie en Leden ben je de verbinding tussen de leden en commissies en het bestuur.
Bij deze functie heb je veel contact met de actieve leden van de afdeling. Je zorgt
voor een goede relatie tussen de commissies en het bestuur. Je overlegt met het
bestuur over de plannen van de commissies en geeft aan de leden het advies van
het bestuur door. Daarnaast probeer je de commissies vol energie te houden en nieuwe leden te zoeken voor de commissies. Als bestuurslid Organisatie en Leden ben je bij de vergaderingen van commissies, maar je kan er ook voor kiezen om commissies uit handen te geven aan andere bestuursleden. Het is
belangrijk dat je, ondanks dat je commissies uit kan geven aan andere bestuursleden, je het overzicht over de commissies blijft houden. Op dit moment hebben we Redactie, PolitiCie en de Boekenclub en de werkgroepen voor grote activiteiten. Voor deze functie is het belangrijk dat je makkelijk met mensen om kan gaan omdat je veel
contact hebt met actieve leden. Daarnaast is het belangrijk dat dit bestuurslid zelfverzekerd is bij het zoeken van nieuwe leden voor de commissies. Je hebt oog voor DWARSe kernwaarden als inclusie en diversiteit, en doet je best om er voor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij DWARS. Verder is het belangrijk dat het bestuurslid Organisatie en Leden enthousiast is, omdat dit leden in commissies ook enthousiast maakt. Vaak ben je ook het aanspreekpunt op de DWARS activiteiten als een lid of gast zich niet prettig of onveilig voelt. Deze functie kost ongeveer 8-10 uur per week.

Politiek Secretaris
De politiek secretaris is verantwoordelijk voor de politieke zichtbaarheid van DWARS Groningen.
Je belangrijkste taak is het organiseren van politieke acties. Dit zijn acties waarmee je de mening van DWARS op serieuze of op ludieke wijze naar buiten draagt. Voorbeelden hiervan zijn een persbericht schrijven of een enorme trein knutselen. De rest van het bestuur helpt jou uiteraard, maar jij draagt de verantwoordelijkheid
voor de organisatie. Het is belangrijk dat je het (lokale) nieuws goed in de gaten houdt. Hierbij kijk je constant hoe we als DWARS Groningen op de lokale politieke kunnen inspelen. Ook heb je contact met andere PJO’s om samen activiteiten en acties op te zetten.
De politiek secretaris heeft een passie voor (lokale) politiek. Je bent doortastend en niet snel af te schrikken. Je durft te shockeren.
De politiek secretaris staat uiteraard niet alleen. Je medebestuursleden helpen en denken altijd mee. Wel ben jij eindverantwoordelijk voor de politieke zichtbaarheid van DWARS Groningen. Het helpt als Politiek Secretaris om actief te worden bij de PolitiCie om samen met het bestuur en de commissie ludieke acties te organiseren. Als laatste ben je ook verantwoordelijk voor de campagnes van DWARS Groningen tijdens de politieke verkiezingen.De functie kost 8-10 uur per week.

Het kost redelijk wat tijd per jaar, maar schrik niet! Het is ook vooral heel erg leuk en je bouwt een hechte band met je mede bestuursleden!