Persberichten

Geld gaat boven welzijn Groningse jongeren bij gaswinning

24 februari 2023

Kamerlid Tom van der Lee begon bij de presentatie van het rapport over de parlementaire enquête terecht over hoe Groningse jongeren zijn geraakt door de gaswinning. Het rapport laat zien dat de regering geld belangrijker vindt dan het welzijn van Groningse jongeren. DWARS Groningen, de jongerenorganisatie van GroenLinks, vindt dat de overheid eindelijk de problemen van Groningse jongeren serieus moet aanpakken.

DWARS Groningen vice-voorzitter Frederiek de Bruine: “Onze gezondheid en veiligheid zijn blijkbaar ondergeschikt aan de winsten en economische welvaart. Van bedrijven zoals Shell en de NAM hadden we niets anders verwacht, maar de overheid zou beter moeten weten.” Zoals meermalen door Tom van der Lee is gezegd: “geld domineerde.”

Door deze blindstaring op de gasbaten is er nog steeds grote onzekerheid bij inwoners over de versterking van hun huizen. Het versterken en de onzekerheid daarover zorgt voor veel stress bij jongeren en hun ouders. Bestuurslid Organisatie en Leden Hendrik Boven: “Het doet wat met je als je ouderlijk huis gesloopt moet worden, het huis waar je geboren bent, waar je je hele jeugd hebt doorgebracht en waar je zoveel herinneringen aan hebt.” Dit rapport moet directe aanleiding zijn om eindelijk vaart te maken met het veilig maken van Groningen en een einde te maken aan de onzekerheid, zodat ook Groningse jongeren een mooi toekomstperspectief geboden wordt.