Wat doen wij?

Wat is DWARS Gelderland?

DWARS is de politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan GroenLinks: Groen, Sociaal en Vrijzinnig. Het doel van DWARS is om mensen op een gezellige manier kennis te laten maken met politiek. Daarnaast proberen we via contact met GroenLinks, berichten in de media en acties de Nederlandse politiek te beïnvloeden. DWARS Gelderland is de lokale afdeling van DWARS voor de gehele provincie Gelderland.

DWARS Gelderland werkt samen het bestuur en de fracties van GroenLinks in o.a. Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Apeldoorn, Zutphen, en Doetinchem, en ook met het provinciale bestuur en de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten. Verder werken we nauw samen met DWARS en GroenLinks op landelijk niveau. We organiseren activiteiten door de hele provincie heen waarbij onze leden op een laagdrempelige en gezellige manier bij de politiek betrokken raken.

Daarnaast werken we ook nog samen met de lokale afdelingen van de andere politieke jongerenorganisaties. Het is natuurlijk leuk om met mensen te praten die dingen vanuit een ander perspectief zien en samen organiseren we interessante inhoudelijke activiteiten.

Wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat je niks mist van onze activiteiten! Je kan je ook hier opgeven voor één of meerdere van onze Whatsappgroepen.

Onze activiteiten

Wij organiseren ongeveer drie activiteiten per maand in Gelderland. Dit zijn bijvoorbeeld een borrel, een politieke avond, een discussieavond of een andere variërende avond.

De borrel is het moment om weer even bij te praten met de andere DWARSers uit Gelderland. Voorafgaand aan de borrel is er een nieuwe leden intro, waar nieuwe leden informatie krijgen over de afdeling en al hun vragen kunnen stellen.

Op de politieke avond nodigen we een gast afkomstig uit de politiek uit. Dit kan een GroenLinks raadslid zijn, of soms een Kamerlid, of politici van andere partijen. We praten dan met de politicus en er is de gelegenheid om vragen te stellen, om zo meer te weten te komen over het reilen en zeilen in de politiek.

Op de discussieavond zoeken we een actueel thema uit en zoeken daarbij een spreker die ons iets over dat thema kan vertellen. Daarna gaan we met elkaar in discussie over dat thema.

Wat het bestuur doet en laat wordt beschreven in ons beleidsplan, het bestuur moet dit verantwoorden tegenover de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), die halfjaarlijks gehouden wordt. Langere termijn afspraken legt de AAV vast in het afdelingshandvest. Deze kun je allemaal vinden onder het kopje ‘documenten.’