Nieuwsbericht

Nijmeegse Jongeren: Raadsleden, laat ons wonen!

27 november 2019
Open brief aan de gemeenteraad

 

Op woensdag 27 november 2019 wordt er in de gemeenteraad van Nijmegen gestemd over de motie ‘Alle hens aan dek op het verkameringsdossier: dweil eerst met de kraan dicht’. Wij zijn kritisch op de motie en roepen alle fracties op om niet mee te doen aan deze polariserende maatregel.

Aan alle gemeenteraadsfracties van Nijmegen,

Momenteel is er een tekort van 1300 kamers in Nijmegen. Komend jaar zullen dit er meer dan 2000 zijn. 2000 studenten zullen dus geen dak boven hun hoofd hebben. De oplossing volgens de PvdA en De Nijmeegse Fractie? Minder kamers ter beschikking stellen. Maar het echte probleem in Nijmegen dat opgelost moet worden is het handhavingsprobleem. Dat doe je niet door een stop te zetten op verkamering . Dit probleem vereist daadkracht en samenwerking, in plaats van het tegenover elkaar zetten van Nijmegenaren. Niemand is voor illegale verkamering of voor huisjesmelkers die panden opkopen en studenten geld aftroggelen. Want dát is natuurlijk het echte probleem en dat moeten we aanpakken.
Indien de motie vanavond wordt ingestemd, zullen nóg meer problemen op de woningmarkt ontstaan. Er komt een nóg groter tekort aan studentenwoningen en illegale verkamering zal een nóg groter probleem worden. Als er minder studentenkamers worden gebouwd ontstaat een grotere woningnood, waardoor er behoefte komt aan meer illegale studentenkamers van louche huisjesmelkers. Illegale verkamering trekt zich per definitie niets aan van de wet en dus ook niet van deze motie. Niemand wordt hier beter van, behalve de huisjesmelkers: die krijgen vrij spel. Dat is iets wat Nijmegen absoluut niet moet willen.
In plaats van groepen tegen elkaar op te zetten, moet er samen worden gewerkt. Er moet geïnvesteerd worden in extra bouw van studentenwoningen, bijvoorbeeld via de SSH&, de studentenhuisvestingscorporatie in Arnhem en Nijmegen. Op die manier kunnen studenten voor een eerlijke prijs een dak boven hun hoofd krijgen. Ook moeten er meer betaalbare starterswoningen worden gebouwd, zodat afgestudeerden en andere mensen die een volgende stap in hun leven willen zetten beter kunnen doorstromen.
Beste fracties, ook studenten hebben het recht op een dak boven hun hoofd. Wij willen u daarom verzoeken om tegen de motie van de Partij van de Arbeid en De Nijmeegse Fractie te stemmen, maar te blijven zoeken naar een duurzame oplossing voor het gebrek aan studentenhuisvesting en het gebrek aan handhaving op illegale verkamering. De motie van de PvdA en DNF zorgt alleen maar voor een nog krappere woningmarkt dan er nu al is. Zoek naar duurzame mogelijkheden om de kern van het probleem aan te pakken.
Om een vuist te maken tegen deze motie, roepen wij iedereen op om vanavond om 18:30 naar het gemeentehuis te komen. Laat zien aan de Partij van de Arbeid en De Nijmeegse Fractie dat we ons niet op straat laten zetten en dat we ons als Nijmegenaren niet tegen elkaar laten uitspelen.

Namens,
De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen – Léonie Janssen
DWARS, GroenLinkse Jongeren Gelderland – Sander van der Goes
De JOVD Rijk van Nijmegen – Reinmar van Goethem
Studentenvakbond AKKU – Evelyn Janssens