Bestuursfunctie

Functie Privacy

15 april 2023

Als er iets goed is om op te letten binnen het bestuur, is het privacy wel. Wie heeft toegang tot de gegevens van leden? Hoe gaat diegene daarmee om? En wie zou waar toegang tot moeten hebben? Hoe stuur je een mail naar leden zonder dat iedereen elkaars mailadressen ziet? Met de functie privacy hou je goed in de gaten of dit nog goed loopt!
Als je je hier graag mee bezig houdt, dan is dit een leuke rol voor jou!