Thema-avond: Proefdieren in de wetenschap

Tijdens deze thema-avond gaan we in gesprek over het gebruik van proefdieren in de wetenschap. Waarom en hoe worden dieren ingezet om wetenschappenlijke vraagstukken te beantwoorden? Hoever zijn we met alternatieve methodes en is een proefdiervrije wereld een utopie of de toekomst? Nederland heeft de ambitie uitgesproken om toonaangevend te willen zijn op het gebied van proefdiervrije inovaties maar wat is de rol van de politiek op dit gebied?

Om meer te leren over dit onderwerp komen prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga en dr. Judith van Luijk praten over hun werk omtrent dierproeven in het onderwijs, onderzoek en beleidsvorming. Daarnaast zijn zij beide betrokken bij het project vanhet Joint Research Center van de EU om e-learning te ontwikkelen om alternatieve methodes sneller geimplementeerd te krijgen in de praktijk. De inloop is om 19:30 en we beginnen om 20:00.

Iedereen is welkom tijdens deze avond ook al ben je (nog) geen lid.

  • Locatie: Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen (Stadhuis)
  • Afdeling: DWARS Gelderland
  • Tijd: 18 April 2019 20:00