Discussieavond energietransitie

De volgende discussieavond gaat over misschien wel het belangrijkste middel om klimaatverandering te beperken: energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken, heeft de overheid een beleidsplan opgesteld dat ons energiesysteem op de schop moet nemen. De overstap naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie en het sluiten van kolencentrales komen hierin aan bod. Dit alles is belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitsof van CO2 vergaand terug te dringen. Maar hoe wil de overheid dit realiseren? Welke prioriteiten moeten worden gesteld en welke keuzes gemaakt? Is het een win-win voor iedereen? Wat is duurzaam? En op welke termijn (nu uiterlijk 2050) moeten de veranderingen worden ingevoerd? Deze en vele ander vragen komen aan bod. Kom ook en discussieer mee!

  • Locatie: Campagnepand GroenLinks Arnhem, Klarestraat 31
  • Afdeling: DWARS Gelderland
  • Tijd: 22 January 2018 19:30 tot 21:30