Algemene Afdelingsvergadering: Nieuwe zomer, nieuw bestuur | Politiek Programma 2020-2024


Op dinsdag 2 juni, houdt DWARS Gelderland haar eerste Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 2020. Op deze AAV verkiezen we een volledig nieuw bestuur, gaan we in gesprek met het oude bestuur over hun bestuursjaar. Daarnaast besluiten we over een nieuw Politiek Programma voor de afdeling, waar de PolCo hard aan gewerkt heeft. Natuurlijk mag jij als lid daar ook jouw ideeën over laten weten. Naast het Politiek Programma behandelen we aanpassingen voor ons afdelingshandvest en moties. Én de AAV dé plek voor al je (kritische) vragen!

Reader, presidium, concept-programma, wijzingsvoorstellen enzovoort

Als je lid bent van DWARS Gelderland krijg je binnenkort een email met de uitnodiging voor de AAV. In deze email staat alles wat je moet weten over het behandelen van het Politiek Programma en wijzingen voor het afdelingshandvest, en hoe jij hier inspraak in kunt hebben. In deze email vind je ook een link waar alle belangrijke bestanden, zoals bijvoorbeeld de AAV-reader op staan. Niet-leden kunnen het Politiek Programma en de AAV-reader in AVG-proof versie vinden op de documentenpagina.

Een AAV online

We houden deze AAV in verband met de corona-maatregelen online. Dat doen we via de open-source webapplicatie Jitsi. De link naar de AAV en het bijbehorende wachtwoord vind je in de laatste update van de AAV-reader, op de geheime pagina die je als lid in je uitnodiging kunt vinden. Hoe we (veilig) online gaan stemmen vind je ook in de reader, en wordt op de AAV nog een keer uitgelegd.
Ben je geen lid van DWARS Gelderland, maar wil je er wel bij zijn? Stuur dan een mailtje naar secretaris.gelderland@dwars.org, dan regelen we dat jij er op veilige manier bij kan zijn!

Wij zoeken jou!

Naast het politieke programma, is het belangrijkste wat we de komende AAV gaan doen natuurlijk vooral een leuk nieuw bestuur: 8 toffe, gezellige DWARS’ers die het leuk vinden om komend jaar met elkaar leuke politieke en off-topic activiteiten te organiseren in heel Gelderland (van Zutphen tot Tiel, van Nijmegen tot Wageningen), zich met de lokale politiek te bemoeien, en natuurlijk de DWARSe Tweede Kamercampagne in Gelderland te begeleiden. Ben jij onze volgende:

DWARS Gelderland wil een afspiegeling zijn van alle jongeren in Gelderland en houdt van diversiteit. Iedereen is uniek, en dat vinden we waardevol. Daarom zoeken we jou, met al jouw eigenzinnigheden, wat je geslacht, culturele achtergrond, seksualiteit, geloofsovertuiging, of opleiding ook is, alles wat we zoeken is enthousiasme voor groene, sociale, vrijzinnige politiek en een interesse in lokale politiek! Solliciteren kan tot en met op de AAV!

AAV-Agenda

Het bestuur stelt de volgende AAV-agenda voor:

1. Inloop – 18:45
2. Welkomstwoord en mededelingen – 19:00
3. Verkiezing bestuursleden en commissievoorzitters – 19:10
4. Verantwoordingen– 20:10
5. Financiële verantwoording & reactie kascontrolecommissie – 21:00
6. Bekendmaking verkiezingsuitslag en Pauze – 21:15
Behandeling concept-politiek programma:
7. Opening door politieke commissie (PolCo) – 21:30
8. Ruimte voor vragen – 21:35
9. Behandeling niet-schriftelijke adviezen – 21:45
10. Stemming over moties, amendementen & concept-politiek programma – 22:00
12. Rondvraag – 22:15
13. Sluit – 22:20

 

=================================================================

Inclusie statement: DWARS Gelderland streeft er naar een veilige plek te creëren voor iedereen, ongeacht gender/seksualiteit, afkomst, beperking, of levensbeschouwing/religie. Hatelijkheid, intolerantie, of discriminatie op welke manier ook accepteren we niet. Iedereen is altijd welkom en onze evenementen zijn altijd toegankelijk. Mochten we iets voor je kunnen betekenen of heb je hulp nodig, dan kun je ons altijd bereiken en een bericht sturen via gelderland@dwars.org. Vind jij dat wij onze evenementen op een betere manier inclusief kunnen maken? Wij willen graag bewust worden van onze blinde vlekken. Stuur vooral een bericht naar gelderland@dwars.org. Dat kan eventueel anoniem met http://anonymouse.org/anonemail.html
  • Locatie: Beschermde Jitsi-link
  • Afdeling: DWARS Gelderland
  • Tijd: 02 June 2020 18:45 inloop, 19:00