Geen categorie

Discussieavond kernenergie

16 oktober 2021

Vrijdag 8 oktober vond de discussieavond over kernenergie plaats. Gerard Brinkman van de milieuorganisatie WISE heeft ons meer verteld over de visie van WISE op kernenergie. WISE komt in actie tegen kernenergie en wil een duurzame wereld bereiken door middel van schone energie (zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa).

Tijdens de discussieavond zijn zowel de voor- als de nadelen van kernenergie besproken. Voordelen van kernenergie zijn de geringe CO2 uitstoot, de beperkte ruimte die een kerncentrale inneemt in vergelijking met bijvoorbeeld een windmolenpark, de doorlopende beschikbaarheid van kernenergie en de lage kosten van de energieproductie.

Hier staan wel nadelen tegenover. Hoewel energieproductie goedkoop is, is het bouwen van een kerncentrale en het opslaan van radioactief afval wel erg duur. Het produceren van kernenergie zorgt voor weinig CO2 uitstoot, maar bij de bouw van kerncentrales en het winnen en vervoeren van de grondstof uranium komt wel CO2 vrij. Bovendien zorgt kernenergie voor radioactief afval, waar nog geen goede oplossing voor is gevonden. Het afval blijft nog lang radioactieve straling afgeven, met risico’s voor de gezondheid. Ook blijft de kans bestaan op een ernstig ongeval, zoals in Tsjernobyl en Fukushima.

Een ander belangrijk nadeel is dat kernenergie geen korte termijn oplossing vormt, omdat het bouwen van een kerncentrale erg lang duurt. Het bouwen van een kerncentrale wordt vaak als ‘afleiding’ gebruikt in het politieke debat, terwijl er nu actie nodig is.

Na het op een rij zetten van de voor- en nadelen hebben een paar leden nog kritische vragen gesteld aan Gerard. De vragen gingen onder andere over hoe andere landen omgaan met kernenergie en over een rapport van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

De conclusie van de avond is dat de essentiële vraag is of kernenergie daadwerkelijk nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

De discussieavond was erg interessant en heeft ons meer inzicht gegeven in de voor- en nadelen van kernenergie.

Wil je meer lezen over de visie van WISE op kernenergie? Klik dan hier.

Politiek programma DWARS

Momenteel staat de volgende tekst in het politiek programma van DWARS:

“DWARS is niet principieel tegen kernenergie. Wel zijn we tegen de bouw van nieuwe kerncentrales: de kosten zijn hoger dan die van hernieuwbare energiebronnen, het kost te veel tijd om een kerncentrale te bouwen en de stabiliteit van het elektriciteitsnet wordt er niet beter van. Huidige centrales worden 14 alleen vervroegd gesloten als er geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt voor de elektriciteitsproductie op hetzelfde net.”

Heb je een (andere) mening over kernenergie en wil je die kwijt in het politiek programma van DWARS? Tot woensdag 20 oktober kun je hier een wijzigingsvoorstel indienen.

Gerelateerd Nieuws

Geen categorie

Afdelingscongres Zomer 2023

Op 24 juni 2024 vond onze Afdelingscongres, de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), plaats in Tilbur…

01 juli 2023
Geen categorie

Brabantse jongerenpartijen geven de wensen van de Brabantse jongeren mee aan de verkenner

Nu de verkiezingen zijn geweest is het tijd voor de formatie, een moment dat er richting wordt gekoz…

25 maart 2023
Geen categorie

Afdelingscongres Zomer 2022

Op 18 juni 2022 vond onze Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats in Eindhoven.

Tijdens de AAV…

19 juni 2022