Vacatures ’24 – ’25

Vacatures: Kascommissielid

De Kascommissie (KasCo) van een afdeling controleert minimaal twee keer per jaar het financiële beleid van het bestuur van de afdeling en brengt hier schriftelijk verslag van uit. KasCo leden worden benoemd voor 1 jaar.

Momenteel wordt de taak van de KasCo van DWARS Overijssel gedaan door drie fantastische leden. Van twee daarvan loopt hun 1 jarige termijn af. Daarom zijn we opzoek naar nieuwe KasCo leden!
Wil je solliciteren? Stuur dan voor uiterlijk zaterdag 15 juni een mail waarin jij jezelf kort voorstelt en aangeeft dat je voor KasCo solliciteert naar secretaris.overijssel@dwars.org. Vragen over de functie? Neem dan contact op met het bestuur, of die kan je vraag beantwoorden, of die brengt je in contact met de huidige KasCo!

Vacatures: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter

Wil jij het komende jaar de mooiste afdeling van DWARS besturen?

Als afdelingsbestuur organiseer je leuke en leerzame activiteiten voor de leden. Verder zorg je voor een gezellige sfeer binnen de afdeling en vertegenwoordig je de idealen van DWARS binnen Overijssel.

DWARS Overijssel gelooft dat diversiteit bijdraagt aan de kracht van een organisatie. We moedigen mensen van alle genders, etnische en/of sociale achtergronden, werk- en opleidingstypen, woonplaatsen, geaardheden en geloofsovertuigingen en met of zonder beperking aan om te reageren op onze vacatures.

Op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 juni kiezen we weer nieuwe bestuursleden! Wil je solliciteren? Stuur dan voor uiterlijk zaterdag 15 juni een mail waarin jij jezelf kort voorstelt en aangeeft voor welke positie je solliciteert naar secretaris.overijssel@dwars.org. Vragen over één van de functies of over het afdelingsbestuur in het algemeen? Neem dan contact op met het bestuur.

Bestuursfuncties

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de afdeling. Je bent het eerste aanspreekpunt onder de leden, en onderhoudt contact met de lokale en provinciale afdelingen van GroenLinks, met de andere afdelingen van DWARS, andere lokale PJO’s, het landelijke bestuur. Je zit de bestuursvergaderingen voor. Je kan orde houden, de pers te woord staan en organiseren.

Sterke kanten: open, betrouwbaar, politiek inzicht, kennis van de organisatie.

Secretaris

Als secretaris ben je het administratieve hart van de afdeling. Je beheert het ledenbestand, onderhoudt contact met de leden via de nieuwsbrief, notuleert bij bestuursvergaderingen en afdelingsvergaderingen en zorgt voor structuur binnen het bestuur. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de privacy van leden en houd je je medebestuursleden scherp hierop.

Sterke kanten: gestructureerd, schrijven, overzicht behouden, makkelijk contact leggen.

Penningmeester

De penningmeester van de afdeling beheert het geld. Van de landelijke penningmeester krijg je het budget voor de afdeling. Je maakt de begroting, zorgt ervoor dat de uitgaven op orde blijven en je doet betalingen namens DWARS Overijssel. Je houdt alles bij in de boekhouding.

Sterke kanten: goed met geld en cijfers, nauwkeurig, organisatorisch, je kan ‘nee’ zeggen.

Algemeen bestuurslid

Algemene bestuursleden zijn bestuursleden die geen voorzitter, secretaris of penningmeester zijn. Je enige vaste taak is om de rest van het bestuur te ondersteunen. Daardoor heb je veel vrijheid in welke portefeuilles je neemt: politiek? Activiteiten en Ledenbinding? Promotie en Ledenwerving? Activisme? Vicevoorzitterschap? Samen met de andere bestuursleden bepaal je je taken voor het bestuursjaar.

Sterke kanten: enthousiast, creatief.

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter ben je in combinatie met een van de andere functies. Je ondersteunt de voorzitter bij procedures en organisatie. Als de voorzitter advies nodig heeft, ben jij het eerste aanspreekpunt. Wanneer de voorzitter bijvoorbeeld ziek is, vervang je die bij vergaderingen en activiteiten. Je moet dus opletten op wat de voorzitter doet. Deze functie is natuurlijk niet te combineren met het voorzitterschap.

Sterke kanten: overzicht houden, flexibel, adviserend (actief én passief).

Let op: Voor deze functie kun je alleen solliciteren in combinatie met een andere bestuursfunctie. 

Wil je solliciteren? Stuur dan voor uiterlijk zaterdag 15 juni een mail waarin jij jezelf kort voorstelt en aangeeft voor welke functie je solliciteert naar secretaris.overijssel@dwars.org. Vragen over de functie? Neem dan contact op met het bestuur.