Kascommissie

De Kascommissie (KasCO) wordt jaarlijks benoemd door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV).
De KasCo bestaat uit drie leden en komt 2x per jaar samen om de boekhouding van de afdeling te controleren.

Momenteel wordt de taak van de KasCo van DWARS Overijssel gedaan door de landelijke DWARS-KasCo.