Kascommissie

De Kascommissie (KasCo) wordt jaarlijks benoemd door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV).
De KasCo bestaat uit drie leden en komt 2x per jaar samen om de boekhouding van de afdeling te controleren.

Op de winter-AAV van 5 november 2022 is Max Berkers verkozen tot KasCo. Op de zomer-AAV van 17 juni 2023 zijn Jarno van Straaten en Jeppe Bandringa verkozen tot KasCo