Kascommissie

De Kascommissie (KasCo) wordt jaarlijks benoemd door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV).
De KasCo bestaat uit drie leden en komt 2x per jaar samen om de boekhouding van de afdeling te controleren.

Op de winter-AAV van 5 november 2022 zijn Jasper Vinkenvleugel, Max Berkers en Olga Nielsen verkozen tot KasCo.