Anieke Kranenburg #3 Waterschap Vechtstromen

Ik ben Anieke Kranenburg, 25 jaar en kandidaat voor Water Natuurlijk. Als jonge Twentenaar wil ik het waterschap flink wakker schudden. Waterschappen moeten namelijk anders gaan werken door urgente veranderingen in het klimaat en de samenleving.
Waterschappen beschermen ons al decennia tegen water. Dat doen ze hartstikke goed. Wij hebben droge voeten en Enschede ligt nog niet aan zee. Maar de Waterschappen staan voor nieuwe uitdagingen zoals extreme droogte of extreme hoosbuien. Elke dag weer merken zij de gevolgen van klimaatverandering. Het is niet voor niks dat sommige zeggen dat Waterschappen eigenlijk ‘’klimaatschappen’’ moeten worden. De rol van waterschappen zal steeds belangrijker worden omdat water onlosmakelijk verbonden is met het klimaat, onze gezondheid en de natuur om ons heen.
Om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan hebben we een divers en democratisch waterschapsbestuur nodig. Water Natuurlijk is opgericht door vele natuur- en recreatie organisaties om de natuur een stem te geven. GroenLinks en D66 steunen ons vanaf het eerste uur. Onze groene stem is hard nodig, omdat agrariërs en bedrijven van oudsher goed vertegenwoordig zijn in waterschap. Wij verschillen onder andere in mening over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de mate waarin afvalwater moet worden gezuiverd voordat het terug gaat in de natuur, of het faciliteren van recreatie langs het water.
Ik roep alle jongeren op om zich meer te gaan bemoeien met de waterschappen! De gemiddelde leeftijd van een waterschapbestuurder is 59 jaar en 80% is man. Het is hoogtijd dat dit gaat veranderen! Mocht ik worden gekozen, dan zal ik de jongste bestuurder zijn die het waterschap ooit heeft gekend. Laten we de verandering inzetten, ga stemmen!
Contact: anieke.kranenburg@gmail.com