Waarom we meer met groene bouw moeten doen

De wereldbevolking groeit enorm, en al die extra mensen zijn een aanslag op het milieu. Meer bevolking betekent ook dat er meer ruimte nodig is. Hierbij gaat het niet alleen om woonruimte, maar ook ruimte voor landbouw, om al deze extra mensen te voeden. Deze ruimte gaat vaak ten koste van de natuur, en het is zonde als unieke ecosystemen verloren gaan. Daarom moet men creatief omspringen met de beschikbare ruimte. Daarbij kan groene bouw helpen.

Met groene bouw wordt bedoeld dat levende natuur wordt meegenomen in de constructie van gebouwen. De bekendste toepassingen van groene bouw zijn verticale tuinen en groene daken. Bij een groen dak wordt er vegetatie op het dak geplaatst. Een verticale tuin is in feite een muur die begroeid is met planten. Bij deze bouwsels wordt gebruik gemaakt van een substraatlaag, waar vetplantjes van het geslacht Sedum op groeien. Vervolgens kunnen er op deze lagen verschillende andere planten geplaatst worden.

Het incorporeren van groen in de bouw heeft allerlei voordelen, zowel voor de mens als voor de natuur. Het Nederlandse landschap is door de aanleg van wegen en bouw van steden flink versnipperd, en vooral voor ecosystemen kan dat desastreus zijn. Binnen een ecosysteem is een uitwisseling van genetisch materiaal met andere populaties vaak voordelig uitpakken om zo het voortbestaan van deze populatie te garanderen. De aanleg van een nieuwe woonwijk (zonder groen) kan voor een insectenpopulatie al gauw een onoverkomelijke barricade vormen om deze genen uit te wisselen.

Meer nadelen behalve uitwisseling van genetisch materiaal, zijn er ook andere problemen die gepaard gaan met de versnippering van de natuur. Bij trekdieren zullen de meeste mensen gelijk aan vogels denken die de halve aardbol overvliegen, maar deze migratie gebeurt ook op kleinere schaal. Denk daarbij aan de jaarlijkse paddentrek. Amfibieën overwinteren in bosgebieden, ontwaken in het voorjaar en gaan naar plassen en sloten om zichzelf voort te planten. Een weg kan dan een groot obstakel vormen voor deze dieren. Ook voor insecten, en hun zoektocht naar voedsel, kan een gebrek aan groen funest zijn.

Met behulp van groene bouw kunnen veel van deze problemen aangepakt worden. Gebouwen worden in feite onderdeel van het ecosysteem. Het wordt een voedselbron voor verschillende diersoorten en het kan deel worden van trekroutes. Ook hebben groene gebouwen andere voordelen. Bij koud weer zorgt groen voor isolatie, en bij warm weer voor verkoeling. Vooral in steden, waar het door het hitte-eilandeffect altijd warmer is, heeft dit grote voordelen. Ook absorberen planten water beter, wat de overlast in het riool tegengaat, filteren planten fijnstof uit de lucht en nemen ze koolstofdioxide op.

Helaas kleven er ook de nodige nadelen aan groene bouw. Deze vormen toch bepaalde drempels om niet op groen bouwen over te stappen. Het eerste nadeel, en wellicht de grootste drempel voor mensen om een groen dak of verticale tuin te nemen, is het feit dat de aanleg ervan relatief duur is. Net als bij zonnepanelen, kun je als huiseigenaar bij verschillende gemeentes subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak of een verticale tuin. Toch zijn hoge kosten een enorme drempel. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat niet elke plantensoort geschikt is om op een dak of in een verticale tuin te plaatsen. Ondanks deze kleine bezwaren, zie ik verder een hoop voordelen. Daarom vind ik dat het tijd word dat we meer groen moeten gaan bouwen.

lees ook

LVolg ons op facebook

L