‘Verlangen naar verbinding’ is een gids naar verbinding in tijden van polarisatie

Een persoonlijk antwoord op een collectieve spirituele crisis

Ik lees graag over psychologie en de maatschappij en in de boeken van Brené Brown hoopte ik nieuwe ideeën te vinden. Brené Brown is een Amerikaanse onderzoekster, schrijfster en spreekster die onderzoek doet naar moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie. De boeken van Brené Brown bieden handvatten voor mensen die zelf met hun identiteit worstelen. Deze kennis is echter ook nuttig voor mensen die hun gemeenschap beter willen dienen en daar polarisatie willen tegengaan. Het is het eerste boek van de Texaanse auteur sinds de presidentsverkiezingen eind 2016 en het gaat in op wat Brown zelf voelde in die periode en wat ze meemaakte in haar omgeving. Verlangen naar Verbinding gaat over polarisatie, wij-/ zij-denken en wat te doen als je hierdoor minder verbinding met anderen voelt.

Door: Douwe Kuipers

Het boek benadrukt een aantal vage, maar belangrijke zaken. Heb je je ooit afgevraagd wat ‘erbij willen horen’ precies betekent? Of wat je voelt als je denkt dat je er alleen voor staat?  Brown gaat uitvoerig in op de definitie van concepten en waarom ze belangrijk zijn voor identiteit en groepsdenken. Brown stelt dat mensen steeds minder echte verbintenis voelen met elkaar en alleen maar denken aan bij hun groep blijven horen. Volgens Brown is dit waarom mensen zich eenzaam voelen terwijl ze wel verbonden zijn met de mensen om hen heen.

Polarisatie en Taalgebruik: De ontmenselijking en het belang van vertrouwen

Brown legt ook het belang uit van de menselijkheid blijven inzien van mensen in andere groepen, hoe lastig dat ook kan zijn. Ze geeft een voorbeeld van polarisatie door te benoemen hoe er door bepaald taalgebruik een kloof ontstaat tussen groepen mensen. Bijvoorbeeld door mensen met een andere mening dom te noemen. Daarnaast maakt ze begrijpelijk hoe groepen elkaars pijn en woede niet erkennen en hierdoor elkaar niet weten te vinden. Bijvoorbeeld in een gesprek of in een overleg. De definitie en het belang van vertrouwen komt ook aan bod in het boek.

“Het gevoel van verbondenheid met een groep dat hoort bij samen naar een concert gaan of een voetbalwedstrijd is heel bijzonder.”

Ook het belang van taalgebruik rondom wij-/zij-denken komt aan bod. Een belangrijk onderwerp uit de jaren voor en tijdens het presidentschap van Donald Trump wordt aangeduid als ‘bullshit’. Dat gaat over onzin uitkramen, dus over nepnieuws en haatvolle boodschappen verspreiden op social media. Door dit te benoemen en te onderscheiden van liegen, gaat Brown op een interessante manier in op nepnieuws en het ontmenselijken van de zij-groep met taalgebruik, zoals Republikeinen egoïstisch noemen of antiabortusactivisten bekrompen noemen. En uiteraard presenteert ze ook haar ideeën over hoe je er mee om moet gaan als je dit tegenkomt in je eigen kring. Je moet de ander in hun waarde laten en niet uitschelden, maar tegelijk durven om ‘bullshit’ ook zo te noemen.

Balans tussen Individualiteit en Groepsidentiteit

Bij een groep willen horen lijkt soms alleen maar stress op te leveren. Maar er horen ook positieve emoties bij het horen bij een groep. Het gevoel van verbondenheid met een groep dat hoort bij samen naar een concert gaan of een voetbalwedstrijd is heel bijzonder. Tegelijk onderstreept Brown dat er moed nodig is om je eigen identiteit te ontwikkelen los van een groep. De balans tussen gelukkig zijn met jezelf en geluk vinden door bij de groep te horen is de kern van het boek. Hiermee wil Brown een nieuw perspectief bieden voor haar omgeving die steeds meer verdeeld leek te raken.

Een persoonlijk en verfrissend perspectief op polarisatie

Al met al is het een mooi geschreven boek dat een persoonlijk en verfrissend perspectief biedt op een probleem waar veel ons soms mee worstelen. Ik heb alleen geen goed beeld van het soort onderzoek dat Brown doet voor deze boeken. Toch vind ik het behoorlijk knap dat ze glashelder haar eigen emoties beschrijft en tegelijk ook die van anderen. Hiermee wordt een goed beargumenteerd en emotioneel verhaal verteld dat geen pagina langer is dan nodig. Wie een hart onder de riem nodig heeft vanwege twijfels over het horen bij een groep, doet er goed aan dit boek te lezen.

 

lees ook

LVolg ons op facebook

L