Van hoofdelijk stemmen wordt niemand beter

Afgelopen weekend was het weer zover, Het DWARS Wintercongres. Altijd leuk om iedereen weer te zien en bij te praten over wat je het afgelopen half jaar allemaal gedaan hebt. O ja, en er is ook nog politiek.

door Marijn Snijders

Een punt wat dit congres vaker naar voren kwam dan de voorgaande drie congressen waar ik aanwezig was betrof het stemmen. Zo was er een statutenwijziging voorgesteld om het stemmen onder volmacht mogelijk te maken, werden er amendementen op het politiek programma ingediend om elektronisch stemmen te verbieden en was er een motie om elektronisch stemmen bij DWARS te onderzoeken. Wat bleek? We willen met DWARS vast blijven houden aan de huidige stemvormen. Alles op papier dus. Op die manier is het veilig en anoniem.

Ook het hoofdelijk stemmen stond centraal. Dit was niet vanwege wijzigingen op de procedure, maar omdat er maar liefst vier(!) hoofdelijke stemmingen waren. Dit omdat het reguliere handopsteken (waar inmiddels ook, hoewel het niet in de statuten staat, een groen papier bij nodig is) niet voldoende uitsluitsel gaf voor een betrouwbare uitslag. Het was too close to call. Alles voor een eerlijke stemming dus.

Het probleem is alleen dat dit niet klopt. Hoofdelijk stemmen is hier helemaal niet voor bedoeld. Hoofdelijk stemmen is een middel om duidelijk te krijgen wat de persoonlijke mening is van de aanwezigen op het congres, niet om een duidelijke stemuitslag te krijgen. Daarom is het ook onmogelijk om blanco te stemmen of je te onthouden van stemming.

Bovendien staat het hoofdelijk stemmen haaks op het standpunt van DWARS dat stemmen zo anoniem mogelijk moet gebeuren. Als we digitaal stemmen, moet dat anoniem kunnen. Maar op het congres moet je, nadat je naam is genoemd kleur bekennen. De enige manier om hoofdelijk stemmen te ontlopen is door letterlijk de ruimte te verlaten (al werd daar tijdens dit congres nogal coulant mee omgesprongen).

“Maar met handopsteken stem je toch ook niet anoniem?” zal menig DWARSer zeggen. Dat klopt deels. Vergelijk het met een kudde zebra’s. Doordat er meerdere mensen tegelijk hun hand opsteken, valt het minder op wanneer een individu de hand opsteekt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor stemming door middel van acclamatie. Tevens is het hierbij ook mogelijk om je te onthouden van stemming, iets wat bij hoofdelijk stemmen niet kan.

Is er een oplossing? Ja die is er, en bovendien is die ook vrij simpel ook. Men kan namelijk ook gewoon schriftelijk stemmen met stembriefjes. Dat is anoniem en geeft een betrouwbare uitslag die de stemtelcommissie bovendien opnieuw kan tellen als het congres daar om vraagt, ultratransparant dus. Bovendien geeft dit leden de mogelijkheid om blanco te stemmen of zich helemaal te onthouden van stemming. Enige nadeel is wel dat de stemtelcommissie zwaarder belast wordt, maar een eerlijke stemming is voor DWARS prioriteit.

Het gaat er dus niet om dat er onterecht behoefte was aan een betrouwbaardere vorm van stemming, maar om de vorm die werd aangedragen. Dus vraag in het vervolg een schriftelijke stemming aan in plaats van een hoofdelijke, want dat is beter voor iedereen.

lees ook

LVolg ons op facebook

L