The phenomenon of EU-related Referendums in the context of Ukraine and the United Kingdom

Op de Dag van Europa toont OverDWARS zich van zijn internationale kant. Suzanne schreef voor Ecosprinter, het online magazine van FYEG, een achtergrondartikel over Europese referenda. Waar wij in Nederland net het Oekraïnereferendum hebben gehad, maakt het Verenigd Koninkrijk zich op voor het Brexit-referendum op 23 juni.

Zulke referenda geven blijk van Eurosceptische sentimenten. Suzanne bekijkt de nogal vreemde geschiedenis van referenda in Europa; mogelijk helpt dat ons om de relevantie van deze volksstemmingen te doorgronden.

Lees Suzannes volledige artikel op de website van The Ecosprinter (Engels).

lees ook

LVolg ons op facebook

L