Feitjes over de Europese Unie

De Europese Unie is ontzettend groot, en kennis over de Europese Unie is bij veel mensen onvolledig. Om de lezer toch iets bij te brengen, volgen hier twaalf feitjes over de Europese Unie die je misschien nog niet wist.

1. Het EU-budget is, in tegenstelling tot wat velen graag denken, relatief laag. Zo had het Britse ministerie voor Werk en Pensioenen in 2015 alleen al een groter budget dan de EU in totaal. (Het EU-budget was iets meer dan 135 miljard euro in 2015).

2. In het Europees Parlement stemt men nog steeds door het opsteken van de hand. Pas als de uitkomst echt close en dus onduidelijk is, wordt Europarlementariërs gevraagd te stemmen via een stemkastje.

3. Voordat een lidstaat de EU mag verlaten, moet het Europees Parlement stemmen of zij dit überhaupt toelaten. Het is alleen totaal niet duidelijk wat er zal gebeuren wanneer het Europees Parlement dit niet steunt.

4. De Europese Unie hanteert 24 werktalen, maar als Groot-Brittannië de EU verlaat, dan zal het Engels er geen meer van zijn. Wanneer je dan een document wilt opzoeken op de site van de Europese Unie, zal het Gaelisch als vervanging moeten dienen, mocht je per se een ‘Engelse’ versie willen.

5.Tijdens het debat over de suggestie om de gekwalificeerde meerderheid binnen de Raad van Ministers te veranderen van een driedubbele naar een dubbele meerderheid in het Verdrag van Lissabon, was de Poolse president Lech Kaczynski hier fel op tegen omdat dit nadelig zou zijn voor kleine landen als Polen terwijl alleen grote landen erop vooruit zouden gaan. Eén van zijn argumenten: als het niet aan Duitsland zou grenzen, dan zou Polen nu ook een veel grotere bevolking hebben gehad.

6. Er is dan misschien nog nooit een lidstaat geweest die de EU heeft verlaten, maar er heeft zich wel een regio afgescheiden; in 1985 was dat Groenland, dat bij Denemarken hoort. De regio vertrok uit de EEG nadat 54% van haar inwoners vóór het verlaten van de Unie had gestemd in een in 1982 gehouden referendum, waarbij het grootste issue het behoud van visserijrechten was.

7. In Noorwegen is twee keer een referendum gehouden over toetreding tot de EU. Deze vonden plaats in 1972 en 1994, maar beide met een negatieve uitkomst, waardoor het land nu nog steeds geen lidstaat is van de EU.

8. Marokko besloot in 1987 lidmaatschap aan te vragen voor de EU, maar dit werd meteen geweigerd omdat Marokko nou eenmaal niet in Europa ligt.

9. Bij de oprichting van de EEG waren nationale contributies grofweg gebaseerd op de grootte van de lidstaten, wat maakte dat Luxemburg maar 0,2% hoefde te betalen. Bedenk dat er destijds maar zes lidstaten waren.

10. In tegenstelling tot wat velen denken, behoorde Groot-Brittannië niet tot één van de zes stichtende lidstaten, maar werd het pas lid in 1973. Het had wel twee eerdere lidmaatschapsaanvragen gedaan, maar de Franse president Charles de Gaulle blokkeerde dit tweemaal met zijn vetorecht.

11. De EU heeft een eigen misdaadinlichtingendienst genaamd European Police Office (Europol), die informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van de lidstaten organiseert om zo internationale misdaad aan te kunnen pakken. Ze speelden o.a. een grote rol bij het onderzoek naar MH17.

12. Het is leuk te pretenderen dat het de Oost-Europese landen zijn die het EU-recht het vaakst overtreden, maar in werkelijkheid stond er in de door het Europees Hof van Justitie gemaakte top tien over de periode 2009-2013 maar één Oost-Europees land: Polen. Het land nam dan ook wel meteen de eerste plaats in, maar werd direct gevolgd door Italië en, schokkend genoeg, België.

lees ook

LVolg ons op facebook

L