Solliciteren: Je kan maar beter geen Ahmed heten

Solliciteren

Ahmed maakt minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan Erik. Ook bij gelijke sollicitatiebrieven. Dit komt niet door Ahmed’s CV, maar doordat hij Ahmed heet. Dit is een, helaas vaak voorkomend, voorbeeld van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van naam.  

door de Commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit van DWARS

Dit probleem wordt vooral binnen de wetenschap al langer erkend. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat discriminatie op basis van naam maar al te vaak voorkomt. Anoniem solliciteren kan een belangrijke rol vervullen in de weg naar minder discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bij anoniem solliciteren kan de sollicitatiecommissie de voor- en achternaam van de sollicitant, en soms ook andere informatie zoals geboorteland, leeftijd en gender, niet zien. Hierdoor wordt de sollicitant in het begin van de sollicitatieprocedure alleen beoordeeld op haar of zijn kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen.

Het belang van anoniem solliciteren wordt nu ook steeds breder bekend buiten de wetenschappelijke wereld. Zo heeft gemeente Den Haag, na het uitvoeren van een pilot, besloten om anoniem solliciteren in te voeren. Ook in andere gemeenten is er al onderzoek gedaan naar de rol van anoniem solliciteren in het tegengaan van discriminatie. Het uiteindelijke streven is een verhouding op de arbeidsmarkt die min of meer gelijk is aan de etnische verhoudingen binnen een gemeente.

Anoniem solliciteren is belangrijk omdat het beoordeeld worden op naam in plaats van op kwaliteiten kan zorgen voor frustratie en het gevoel niet erkend te worden. Dit leidt tot een gevoel van uitsluiting, waardoor er onvrede en verdeeldheid in de maatschappij ontstaat. Zodra mensen niet meer het idee hebben dat Nederland ook van hen is, dan zullen ze ook minder moeite doen om te blijven participeren in zowel de maatschappij als de democratie. Het is daarom belangrijk dat iedereen het idee blijft houden gehoord te worden. Gelijke kansen op de werkvloer zijn hier belangrijk in.

“Iedereen moet het idee hebben gehoord te worden”

De vraag is echter hoe groot de bijdrage van anoniem solliciteren is. Er zijn in het verleden ook meerdere proeven beëindigd, doordat het niet duidelijk werd hoeveel anoniem solliciteren bijdroeg aan minder discriminatie. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek wordt iemands achtergrond namelijk alsnog duidelijk en dit kan er voor zorgen dat diegene afgewezen wordt op grond van al dan niet bewuste discriminatie.

Toch is anoniem solliciteren een goed begin op de lange weg naar een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Het kan als losse interventie niet zorgen voor een discriminatie vrije arbeidsmarkt, maar het is wel belangrijk voor het vermijden van discriminatie in de beginfase van een sollicitatieproces. Dat we nog niet precies weten in hoeverre anoniem solliciteren bijdraagt aan een gelijke arbeidsmarkt moet ons er niet van weerhouden om het wel in te voeren.

Anoniem solliciteren is belangrijk, omdat het de toon kan zetten voor volgende interventies. Deze zullen vervolgens allemaal bijdragen aan het uitroeien van discriminatie op de arbeidsmarkt. Mensen willen graag eerlijk beoordeeld worden op hun kwaliteiten. Achtergrond mag hier geen rol in spelen. Anoniem solliciteren is geen oplossing voor alle problemen met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt, maar het kan op meerdere manieren gezien worden als een goed begin. En laat een goed begin nou net het halve werk zijn.

lees ook

LVolg ons op facebook

L